Esrum Møllegård

Kontakt

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Klostergade 12
3230 Græsted 

Tlf. +45 7254 3030

Obfuscated Email

CVR: 40003282
EAN: 5798009814357

Sekretariatet bistår bestyrelse og råd med alt det praktiske i relation til f.eks. planlægning, fundraising og projektudvikling i forhold til natur, kulturhistorie, friluftsliv, forskning, undervisning, formidling og lokal udvikling.

Sekretariatet står desuden for informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration m.v. 


Per Kølster formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Per Kølster

Bestyrelsesformand

Marianne Lund Ujvári

Sekretariatschef

Lars Rudfeld

Projektleder
Natur, geologi og landskab

Anders Kring Mortensen

Projektleder
Kulturhistorie, formidling og lokal udvikling
Cæcilie Ryhl Olsson

Cæcilie Ryhl Olsson

Projektleder
Friluftsliv, formidling og undervisning
Tine Skov Guldager

Tine Skov Guldager

Økonomimedarbejder
Signe Scharf

Signe Hørslev Scharf

Kommunikationsmedarbejder
Iben Krab Seisbøll

Iben Krab Seisbøll

Studentermedhjælper

Julie Ovgaard

Praktikant

Arealdrift

Staten ejer 82 % af arealet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, mens 4 % er kommunalt ejede og 14 % ejes af private lodsejere. Hvis du har spørgsmål om arealdrift og brug af naturen på de offentligt ejede arealer, er du velkommen til at henvende dig direkte til Naturstyrelsen Nordsjælland.

Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejevej 2 B
3230 Græsted

Tlf. 72 54 32 00

Obfuscated Email

www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/

© Foto: Esrum Møllegård; Marianne Lund Ujvári