Kontakt

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Klostergade 12
3230 Græsted 

Tlf. +45 7254 3030

CVR: 40003282
EAN: 5798009814357

Sekretariatet bistår bestyrelse og råd med alt det praktiske i relation til f.eks. planlægning, fundraising og projektudvikling i forhold til natur, kulturhistorie, friluftsliv, forskning, undervisning, formidling og lokal udvikling.

Sekretariatet står desuden for informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration m.v. 


Carl Frederik Bruun

Bestyrelsesformand

Marianne Lund Ujvári

Sekretariatschef

Lars Rudfeld

Projektudvikler

Anders Kring Mortensen

Projektudvikler

Katrine Skaar Jessen

Nationalparkkoordinator

Arealdrift

Staten ejer 82 % af arealet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, mens 4 % er kommunalt ejede og 14 % ejes af private lodsejere. Hvis du har spørgsmål om arealdrift og brug af naturen på de offentligt ejede arealer, er du velkommen til at henvende dig direkte til Naturstyrelsen Nordsjælland.

Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejevej 2 B
3230 Græsted

Tlf. 72 54 32 00

www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/

© Foto: Esrum Møllegård; Marianne Lund Ujvári