Nationalparkplan 2020-2026 i høring

Publiceret 20-12-2019
Nyhed

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland sender forslag til planen for de næste seks års arbejde i offentlig høring.

Forsidefoto: Allan Høxbroe

Planen skal skabe fundamentet for en langsigtet udvikling af nationalparken inden for disse områder:

  • Natur
  • Kulturhistorie
  • Friluftsliv
  • Geologi og landskab
  • Formidling, undervisning og forskning
  • Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Nationalparkplanen bygger bl.a. på de mange ideer, som borgere, foreninger, institutioner, kommuner og andre interesserede har bidraget med. De indsatser, som beskrives i planen, kan kun realiseres gennem frivillige aftaler. 

Planen giver os et solidt afsæt for den langsigtede udvikling af nationalparken, så vi kan begynde at sætte projekter i gang. Planen er både meget konkret omkring, hvilke indsatser og projekter, vi gerne vil gå i gang med, og rummelig nok til, at der kan opstå ideer og projekter undervejs i perioden frem til 2026, siger Carl Frederik Bruun, formand for nationalparkens bestyrelse.

Planen består af tre kapitler og tilhørende bilag:
Kapitlet "Hvad har vi?" beskriver de værdier, der allerede findes i nationalparken inden for hvert af de seks ovennævnte emner og er afsættet for kapitlet "Hvad vil vi?"
Kapitlet "Hvad kan vi?" beskriver den lovgivning og de rammer, som nationalparken skal arbejde indenfor. 
Kapitlet "Hvad vil vi?" beskriver indsatser og projekter, som nationalparken gerne vil arbejde med i de kommende seks år. 

Brug hjemmesiden eller kig forbi 

Planen ligger på hjemmesiden, og et trykt eksemplar kan hentes i nationalparkens sekretariat eller til det offentlige møde, som nationalparken holder mandag den 3. februar kl. 19.30-21.00 hos C4, Krakasvej 17, 3400 Hillerød. På mødet vil nationalparkplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Planen er i høring fra den 4. december 2019 frem til og med den 26. februar 2020 (obs: fristen forlænges til og med den 4. marts). Alle med interesse i nationalparkens udvikling kan sende høringssvar til Obfuscated Email eller med post til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Klostergade 12, 3230 Græsted.

Alle er velkomne

Nationalparken afholder et offentligt møde mandag den 3. februar kl. 19.30-21.00 hos C4, Krakasvej 17, 3400 Hillerød. På mødet vil nationalparkplanen blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Kontakt

Per Kølster formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Per Kølster

Bestyrelsesformand

Marianne Lund Ujvári

Sekretariatschef

OBS!

Lodsejerne i nationalparken fik som følge af en forsinkelse hos trykkeriet først besked om nationalparkforslaget en uge efter offentliggørelsen. Høringen over nationalparkplanen forlænges derfor med en uge, og høringssvar til nationalparkplanen skal således være sekretariatet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland i hænde senest 4. marts 2020