Nyt nationalparkråd på plads

Publiceret 01-02-2019
Nyhed

Der er fundet 22 rådsmedlemmer blandt de 81 foreninger, der havde valgt at indstille en kandidat til nationalparkrådet.

Isfugl hun Foto af Lars Gejl

Da ansøgningsfristen udløb den 16. december, havde nationalparken modtaget 81 ansøgninger. Den 29. januar udvalgte bestyrelsen de 22 nye rådsmedlemmer. Bestyrelsen er gået efter kandidater med en særlig viden og stor lokal opbakning bag sig og har sammensat et råd, der geografisk spænder over hele nationalparken.  

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for den store interesse, som der har været for at få en plads i det nye nationalparkråd. Det tegner godt for nationalparken med et så stort lokalt engagement. Det har været svært at vælge blandt de mange ansøgere, og vi håber, at selvom man ikke har fået en plads i rådet, stadig har lyst til at deltage i at udvikle nationalparken f.eks. ved at komme med ideer til projekter, siger Carl Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Bestyrelsen har valgt at holde to pladser i rådet åbne, hvis det undervejs viser sig, at der er brug for flere kompetencer i rådet. Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand. Det sker på rådets første møde, som afholdes i februar eller marts måned. Derudover skal de vælge de to rådsmedlemmer, som skal have plads i nationalparkbestyrelsen. Rådet skal rådgive nationalparkbestyrelsen i større sager, bidrage til, at nationalparken bliver lokalt forankret, og foreslå og udvikle projekter.

De kom ind

Rådsmedlem

Forening

Andreas Kelager

Dansk Botanisk Forening

Klavs Nielsen

Hellebæk Kohaves Venner

Erik Mandrup Jacobsen

Dansk Ornitologisk Forening

Michael Houmark-Nielsen

Dansk Geologisk Forening og Nationalkomiteen for Geologi

Ole Hjort Caspersen

Kulsviergården

Dorte Rørbeck Mathiassen

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs

Maibritt Bager

Museerne Helsingør

Frank Allan Rasmussen

Industrimuseet Frederiksværk

Ole Lass Jensen

Museum Nordsjælland

Sally Schlicting

Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund (DRF) og Dansk Islandshesteforening (DI)

Per Frost Henriksen

DGI og DIF, repræsenterende idrætslivet i Nordsjælland

Ruth Petersen

Dansk Vandrelaug Nordsjælland, Dansk Vandrelaug

Rigmor Westh Baagøe

Foreningen Esrum-Tisvildevejen

Thomas Elletoft Køster

Gribskov Spisekammer

Erik Helmer Petersen

C4 Forening

Louise Roum

BUS Hillerød, Spejdercentret Gurredam og Spejderfonden Gurredam, BUS Fredensborg, Saltruplejren, Claus Nar Gruppe, Det Danske Spejderkorps

Poul Erik Kandrup

Gribskov Folkeuniversitet og Helsingør Folkeuniversitet

Mette Aaskov Knudsen

Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Emil Blicher Bjerregård

Særligt udpeget

Luise Gomard

Særligt udpeget

Katrine Hofman Bang

Særligt udpeget

Jette Baagøe

Særligt udpeget