Vi har modtaget over 400 ideer

Publiceret 10-05-2019
Nyhed

Siden 1. februar har alle kunnet sende deres ideer til projekter i nationalparken. Da fristen udløb, havde vi modtaget over 400 ideer.

Løgfrø foto af Lars Gejl

Nationalparken havde efterlyst ideer til den seksårige nationalparkplan, som skal sendes i høring inden årsskiftet. Sekretariatet for nationalparken er lige nu ved at samle ideerne i et idékatalog, som fremlægges for nationalparkbestyrelsen efter sommerferien.  

Vi vil gerne takke alle, som har vist interesse og taget sig tid til at sende os deres ideer. Nationalparken skal jo bygge på frivillighed og lokalt ejerskab, og med over 400 indkomne ideer har vi fået et solidt fundament til at lave en fantastisk nationalparkplan, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hel spinat og geologi i grusgraven

Da kortet over nationalparken blev offentliggjort, kaldte medier det for hakket spinat. Det bliver der måske rådet bod på nu, hvor nationalparken har modtaget mere end 80 ideer til stier og ruter, som kan samle naturperler, seværdigheder og nye attraktioner som f.eks. et højt udsigtstårn i Teglstrup Hegn eller et bæverskjul ved Dronningholm Slotsruin. Formidling af nationalparkens unikke natur og historie kan også være med til at skabe sammenhæng mellem områderne i nationalparken. Flere har foreslået et korps af guider og naturvejledere, der skal stå for formidlingen af bl.a. nationalparkens geologi. Det kunne f.eks. foregå i nedlagte grusgrave bl.a. i Multebjerg i Gribskov, hvor man ved selvsyn kan se flere tusinde års udvikling i de blotlagte lag.

Firben og smagen af nationalpark

Du støder på dem mange steder i nationalparken: stendigerne. Måske derfor er der kommet flere forslag om at reparere, rydde og pleje stendigerne, som udover at være vigtige kulturhistoriske spor i landskabet er levested for f.eks. skovfirben.
Hvordan smager en nationalpark? Ikke af firben, men måske af insekter – i hvert fald hvis man spørger den forslagsstiller, der gerne ser en lokal fabrik, der skal producere insekter til klimabevidste folks tallerkener.  Flere har indsendt ideer, der skal gøre det lettere at købe og smage lokale fødevarer f.eks. gennem fælles købmandsbutikker, på lokale gourmetrestauranter eller på madmarkeder, der skulle turnere mellem byerne i Nordsjælland.

Stor idérigdom

Kommuner og foreninger mfl. tegner sig for over halvdelen af ideerne. Kommunerne har indsendt 70 ideer, mens der er kommet over 175 ideer fra blandt andet Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, lodsejerforeningen Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, Danmarks Jægerforbund og Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi er meget glade for at have modtaget så mange ideer. Det vil ikke være muligt at tilgodese dem alle i vores første nationalparkplan, og vi skal have fundet en balance mellem hensynet til de besøgende og hensynet til naturen, siger sekretariatschef Marianne Lund Ujvári.

På bestyrelsesmødet d. 22. oktober skal bestyrelsen drøfte udkastet til nationalparkplanen, som efter planen skal sendes i høring til december. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 1. juli 2020.