Lodsejerkaffe

Publiceret 24-10-2019
Nyhed

Stemningen var god og spørgelysten stor, da nationalparken inviterede sig selv og de 241 større, private lodsejere til kaffe og kage hjemme hos tre af lodsejerne.

Møde i Grønholt
Mødet i Grønholt blev holdt i Lis og Søren Schmidts orangeri. Foto: Marianne Lund Ujvári

I foråret kom der mange gode forslag til projekter i nationalparken, og det var bl.a. nogle af de projekter, som nationalparken gerne ville tale med lodsejerne om. Formålet var også at blive klogere på lodsejernes egne ønsker og fortælle om, hvilke muligheder nationalparken har for at støtte projekter på de private lodsejeres jord. Frivillighed har hele tiden været et bærende princip i nationalparken, og derfor vil der heller ikke blive planlagt eller gennemført projekter uden opbakning og støtte fra de lodsejere, som ejer jorden.

Krølle på halen og højt humør i orangeriet

Lodsejer Tine Hage, som ejer det økologiske landbrug og gårdbutikken Mangholm i Alsønderup med 48 hektar jord, var den første til at byde velkommen mandag den 30. september. Til mødet dukkede der ti lodsejere op herunder en enkelt nysgerrig lodsejer, der ikke havde jord i nationalparken. Der var også repræsentanter for Hillerød Kommune, nationalparkbestyrelsen, nationalparkrådet og medarbejdere fra sekretariatet.

Grise på Mangholm

På Mangholm har familien Hage flere af de gamle danske husdyrracer gående - her er det Dansk Sortbroget Landrace. Foto: Anders Kring Mortensen.

Onsdag den 2. oktober åbnede lodsejerne Søren og Lis Schmidt deres hjem for 16 lodsejere, som nød kaffen og kagen i deres orangeri. Søren Schmidt er i øvrigt også arkitekten bag Orangeriet i Fredensborg Slotshave. På Lis og Sørens jord har de en eng, lidt skov, og deres jord går ned til Grønholt Å. Der har været stor tilslutning til nationalparken blandt lodsejerne i Grønholt-området, og der er gode muligheder i området for at samarbejde om at skabe mere natur og flere levesteder for bl.a. padder og salamandre. Med til mødet var også repræsentanter fra Fredensborg Kommune, nationalparkbestyrelsen og medarbejdere fra sekretariatet.

På græs på Arrenæs 

Det sidste møde blev holdt onsdag den 9. oktober, hvor lodsejerne Ida Vestergård og Niels Worm inviterede de 15 fremmødte lodsejere, herunder ejeren af Auderød Lejren, repræsentanter fra Asserbo Golf Club, Halsnæs Kommune og nationalparkbestyrelsen samt medarbejdere fra sekretariatet med på en gåtur hen over deres jord. På deres jord har de græssende kødkvæg, og en forpagter dyrker hvede på noget af arealet. Til mødet dukkede der også et par interesserede landbrugere med jord på Arrenæs op for at høre mere om nationalparken og Naturstyrelsens og Halsnæs Kommunes planer om at skabe et stort sammenhængende græsland på Arrenæs.

Møde på Arrenæs

Det holdt heldigvis tørt, da Ida Vestergård og Niels Worm inviterede de fremmødte til en gåtur på Arrenæs med deres egen jord som endestationen. Her udsigten over Arrenæs fra naboarealerne. Foto: Marianne Lund Ujvári

Mødes i det nye år

Fælles for de tre møder var, at alle de fremmødte lodsejere var meget nysgerrige efter at høre om nationalparkens forslag til projekter i deres lokalområde. Der var også stor interesse blandt lodsejerne for at få lov til at bruge nationalparkens logo, hvilket nationalparkens bestyrelse går i gang med at diskutere i starten af det nye år. 
Flere lodsejere viste interesse i stier over deres jord samt for at lave ny natur som f.eks. vandhuller på deres jord, og der var bred enighed om at mødes igen. Nationalparkens ansatte vil også meget gerne komme på besøg hos lodsejere og drøfte, hvilke muligheder der er på deres jord. 

Som prikken over i'et gik nationalparkens ansatte derfra med ny viden om et gammelt lystslot fra Frederik II's tid, som blev opført tilbage i 1500-tallet, og hvoraf kun fundamentet nu står tilbage på Frydenborggaards jord.