Nationalparkplan kan vedtages til juni

Publiceret 18-05-2020
Nyhed

En enig bestyrelse har besluttet, at planen ikke skal i fornyet høring. Dermed kan de vedtage planen inden lovfristen den 1. juli.

Håbet er lysegrønt som her ved Esrum Å. Nationalparkplanen kan vedtages til juni.

Nationalparkfondens bestyrelse har på dens seneste møde drøftet de 67 høringssvar, der er kommet ind i den periode, planen har været høring. Høringssvarene medfører ingen væsentlige ændringer i nationalparkplanen, og det er derfor ikke nødvendigt at sende planen i fornyet høring.

Vi har været lidt bekymrede for, om vi kunne overholde vores tidsplan, da vi som så mange andre var nødt til at aflyse vores bestyrelsesmøde i marts måned pga. corona. I bestyrelsen er vi glade for, at vi nu kan få planen gjort færdig, så den kan vedtages til juni. Vi ser frem til at komme i gang med de mange spændende projekter i planen, siger Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Ingen væsentlige ændringer

I høringsperioden fra den 4. december 2019 til den 4. marts 2020 modtog nationalparken 67 høringssvar fra myndigheder, organisationer, foreninger og privatpersoner. Hvert enkelt høringssvar er blevet behandlet og besvaret i et høringsnotat, der også indeholder anbefalinger til eventuelle ændringer i nationalparkplanen som følge af det enkelte høringssvar. Det er kun, hvis et høringssvar medfører væsentlige ændringer i planen, at planen skal i fornyet høring. Siden ingen af de anbefalede ændringer er væsentlige, forventes planen at kunne vedtages af bestyrelsen til juni.

Læs høringsnotatet

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne. 

En nationalparkplan indeholder: 

  • En beskrivelse af værdierne i nationalparken
  • En beskrivelse af den lovgivning og de rammer, som nationalparken er underlagt
  • En beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, landskab, formidling og lokalsamfund mm.