Høringen er slut

Publiceret 05-03-2020
Nyhed

Nationalparken har modtaget over 60 høringssvar.

Kaffe skal der til, når der skal behandles høringssvar.

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har været i høring fra den 4. december 2019 til og med den 4. marts 2020. Da fristen for at indsende høringssvar udløb, havde nationalparken modtaget mere end 60 høringssvar fra myndigheder, private og organisationer. 

Det videre arbejde

I den næste tid vil nationalparken behandle alle de indkomne høringssvar og samle dem i et høringsnotat. Nationalparkbestyrelsen vil diskutere høringsnotatet på et kommende bestyrelsesmøde. 

Hvis høringen medfører væsentlige ændringer til planforslaget, vil et nyt planforslag blive sendt i høring i otte uger. Bestyrelsen skal have vedtaget nationalparkplanen senest den 1. juli 2020.