Første spadestik til bedre natur

Publiceret 09-11-2020
Nyhed

I Karlebo er maskiner i fuld gang med at genskabe fire vandhuller til glæde for frøer, salamandre og guldsmede i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Vandhullerne skal styrke naturen i korridoren mellem Grønholt Hegn og Store Dyrehave.

Et vandhul oprenses, to vandhuller laves som såkaldte paddeskrab og et fjerde graves i en lavning. Foto: Thorkild Kristensen

Ejerne, som lægger jord til det første naturgenopretningsprojekt i nationalparken, glæder sig til at se resultatet:

Vi besluttede os for at gå med i nationalparken, fordi vi gerne vil støtte op om projektet. Vi vil gerne være med til, at naturen får et løft, og vi er lidt stolte af at være blandt de første til at bidrage, siger Thorkild Kristensen og Anette Munkholm Suhr, lodsejere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

De fire vandhuller er kun første etape i projektet. Sammen med de to ejere arbejder nationalparken for at få åbnet et rørlagt vandløb, at få etableret en stor græsningsfold og skabe grobund for flere vilde blomster. Projektet vækker også begejstring hos nationalparkens bestyrelse:

Vi er helt afhængige af, at lodsejerne i nationalparken vil være med til at skabe bedre natur i Nordsjælland. Derfor er vi meget glade for, at Anette og Thorkild med stor entusiasme tidligt har meldt sig på banen. Vi håber, at det kan inspirere flere lodsejere i nationalparken til at lægge jord til naturprojekter, siger Carl Frederik Bruun, formand for nationalparkens bestyrelse.

Projektet er blevet til i et tæt samarbejde med Fredensborg Kommune, der står for at give de nødvendige tilladelser til projektet.

Mere natur på vej

Nationalparken arbejder naturligvis også videre på at lave ny natur andre steder i nationalparken:

Vi er ret stolte af, at vi her kun fire måneder efter, at Nationalparkplan 2020-2026 er vedtaget, allerede er i gang med at lave ny natur. Takket være stor velvilje er det gået lynhurtigt med at få lavet aftaler med lodsejere, og kommunerne har hjulpet os med at få de fornødne dispensationer i hus. Alt i alt betyder det, at vi hurtigt har kunnet påbegynde arbejdet med at lave ny natur. Det betyder også, og vi allerede har flere projekter, der ligger klar til at blive sat i gang, siger sekretariatschef Marianne Lund Ujvári.

Nationalparken vil følge, hvordan naturen udvikler sig i de nye vandhuller, og håber, at de allerede fra 2021 vil være blevet taget i brug af frøer, salamandre og guldsmede.