Ny medarbejder søges

Publiceret 30-10-2020
Nyhed

Vil du være med til at udvikle nationalparkens identitet blandt børn, unge og lokalbefolkningen i Nordsjælland? Så har vi brug for en stærk formidler med projektledererfaring.

Foto: Anne Johannisson

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er Danmarks yngste nationalpark. Vi arbejder for at bevare, styrke og formidle naturen, de kulturhistoriske, landskabelige og friluftlivsmæssige værdier. Nationalparkens virke præges af samarbejde, lokalt ejerskab og afbalancerede løsninger, der også fremmer lokal udvikling.

Nationalparkens bestyrelse har netop vedtaget den første nationalparkplan. Vi er nu i gang med det spændende arbejde med at realisere projektet. Til dette skal sekretariatet opruste med en stærk projektleder til at udvikle formidling af nationalparkens værdier og muligheder til befolkning, skolebørn og besøgende i samarbejde med områdets museer, naturvejledere, kommuner, frivillige m.fl.

Sekretariatets medarbejdere refererer til sekretariatschefen. Der må påregnes møder udenfor almindelig arbejdstid. Det forventes, at du kan stille egen bil til rådighed i arbejdstiden.

Dine primære opgaver vil være:

 • Udvikle undervisningsforløb og -materialer til børn, unge og deres lærere.
 • Udvikle koncepter for formidling til lokalbefolkning og besøgende, heriblandt planlægge kurser, undervise, evaluere og koordinere formidling.
 • Udvikle adfærdskodeks for hensynsfuld brug af nationalparken (code of conduct).
 • Fundraising til projekter.

En mindre del af dine arbejdsopgaver vil desuden være projektledelse indenfor friluftsliv, fx kortlægge og planlægge faciliteter, styrke det uorganiserede friluftsliv samt formidling på info-tavler og i foldere. Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse som fx biolog eller er lærer med linjefag i biologi og historie. Afsluttet naturvejlederuddannelse vil være en fordel.

Din profil

Vi forventer, at du:

 • Er en dygtig formidler.
 • Har væsentlig og relevant erhvervserfaring fx med undervisning af og formidling til børn, unge og voksne.
 • Er god til at tale med og lydhør overfor mange forskellige interessenter og samarbejdspartnere.
 • Har erfaring med fundraising.
 • Er villig til at påtage dig både store og små opgaver også de administrative fx journalisering og økonomistyring på dine projekter.
 • Kan betjene nationalparkbestyrelsen og samarbejde med nationalparkrådet.
 • Er bekendt med områdets natur, landskab og kulturhistorie.

Som person er du:

 • Aktiv, opsøgende og udadvendt i forhold til opgaver og samarbejdsrelationer.
 • Selvmotiverende, fleksibel og energisk og med en positiv og humoristisk indstilling.
 • I stand til at planlægge, gennemføre og afslutte opgaver til fastsatte deadlines.
 • Stærk i både skrift og tale.


Vi tilbyder

 • Et lille sekretariat på 5, hvor vi løfter i flok.
 • En uformel og ligefrem omgangstone.
 • Mulighed for at præge nationalparkens udvikling.
 • Mange eksterne samarbejdspartnere (lokalbefolkning, organisationer, myndigheder, erhvervsgrupper m.m.), der brænder for at være med til at udvikle nationalparken samt kolleger i de øvrige 4 nationalparker.
 • Flextid.
 • Idyllisk beliggende kontor i en fredet bygning med lavtflyvende landsvaler udenfor døren.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Tjenestested er nationalparkens sekretariat, som ligger på Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3230 Græsted. Stillingen er på fuld tid.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest d. 19. november 2020. Spørgsmål til stillingen rettes til sekretariatschef Marianne Lund Ujvári på tlf. 2561 3543.
Første runde samtaler holdes mandag d. 30. november 2020/ tirsdag 1. december 2020 og anden runde fredag d. 4. december 2020. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2021.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Søg stillingen