Frivillige skaber bedre natur

Publiceret 02-09-2020
Nyhed

En gruppe frivillige er gået sammen om at genskabe strandoverdrevet nord for Humlebæk Havn. Derfor har de været på kursus i at slå med le.

Kursus i leslåning
Frivillige undervises i at slå med le. Foto: Lars Rudfeld

De frivillige vil fremover slå græsset på arealet langs vandet nord for havnen, så arealet over tid igen bliver et strandoverdrev. Ved at slå strandoverdrevet med le og køre høet bort, fjernes næringsstoffer fra jorden. Det giver bedre vilkår for den særlige form for flora, som trives i næringsfattig jord. Et rigere blomsterflor er også med til at skabe flere levesteder for insekter.

Derfor har Nationalpark Kongernes Nordsjælland givet de frivillige et kursus i leslåning under kyndig vejledning fra Niels Johansson fra Bakkebjerg Naturpleje. Fredensborg Kommune, som ejer arealet, sørger for at køre høet væk. Høslæt med le er mere skånsomt for de planter, som man gerne vil give bedre vilkår, end hvis man slog arealet med maskine.

Vi er glade for at kunne støtte projektet, der er helt i nationalparkens ånd: lokale frivillige, der skaber bedre natur i samarbejde med lodsejere. Projektet indgår i vores helt nye nationalparkplan for 2020-2026, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hvis du også gerne vil være frivillig og hjælpe naturen f.eks. ved at være med i et høslæt-laug, er du velkommen til at henvende dig til nationalparken.

 Leslåning ved Humlebæk