Bedre udsyn i Hornbæk Plantage – fældninger i forbindelse med projekt om istid og sandflugt

Publiceret 17-12-2021
Nyhed

”Her står jeg og stirrer mod Sveriges kyst…” Sådan lyder det i Benny Andersens vise ”Længsel efter Sverige”. Nu kan du også kigge langt i Hornbæk Plantage, hvor Nationalpark Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Naturstyrelsen er i gang med et projekt i den østlige del om at formidle det spændende landskab, som gemmer sig i plantagen. Målet er en temasti, der vil fortælle om både istid og sandflugt i området.

Nu er der fuld udsigt ud over Øresund fra toppen af den gamle kystskrænt

Landskabet kom frem

For et par år siden blev der lagt en stor ledning i Hornbæk Plantage, hvor der blev ryddet et åbent bælte ned gennem plantagen. Det åbenbarede et frit kig fra Midtlinjevejen (den centrale øst-vestgående vej) mod nord til den gamle kystskrænt. Men der manglede det sidste for at få det fulde udsyn ud over Øresund, så man for alvor kan få fornemmelsen af, hvor højt havet stod efter sidste istid.

Derfor har nationalparken i samarbejde med Naturstyrelsen fået fældet de få træer ud mod ky-sten, der stod i vejen for kigget ud over havet og til Sverige fra toppen af den stejle kystskrænt. Målet er fremover at holde kilen åben fra Midtlinjevejen og ud til Øresund. Træerne bliver efter-ladt i skovbunden til gavn for insekter og svampe.

Istid og sandflugt

Med isen kom for mere end 10.000 år også store sten fra forskellige dele af Skandinavien. Natio-nalparken har fået samlet en del af disse vandreblokke nær kystskrænten, hvor der som et stop på temastien vil være fortællinger om, hvor de stammer fra.

Projektet skal også fortælle historien om sandflugten, som plantagen oprindeligt blev anlagt for at forhindre. Plantagen afgrænses i syd af en skovbevokset sandvold, som oprindeligt er et stort sand-flugtsdige. Her har nationalparken og Naturstyrelsen fået ryddet opvækst i underskoven, så besø-gende bedre kan opleve, hvor stort diget egentlig er.
Temastien forventes færdiggjort i løbet af 2022.

Kontakt:
Sekretariatsleder Marianne Lund Ujvári, telefon 25613543
Projektleder på natur, geologi og landskab, Lars Rudfeld, tlf. 25528571

Kig fra kystskrænten mod syd op mod Midtlinjevej – i forgrunden ses istidsvandreblokke

Kig fra kystskrænten mod syd op mod Midtlinjevej – i forgrunden ses istidsvandreblokke

Rhombeporfyr bragt til Hornbæk med isen fra Oslo-egnen for 10.000 år siden Rhombeporfyr bragt til Hornbæk med isen fra Oslo-egnen for 10.000 år siden