Er du vores nye praktikant?

Publiceret 09-02-2021
Nyhed

Vi søger en praktikant, der vil være med til at udvikle formidlingsprodukter og -aktiviteter, der kan guide gæster rundt i nationalparken, og skabe gode undervisningsoplæg til børn og unge i nationalparkens fem kommuner.

Storplettet perlemorsommerfugl. Foto: Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

I din praktik vil du blive tilknyttet nationalparkens lille sekretariat, der bor på Esrum Møllegård, lige nord for Esrum sø. Sekretariatet har fem medarbejdere, og du vil primært blive tilknyttet formidlingskoordinatoren, der arbejder med formidling, undervisning og friluftsliv.

Dine arbejdsopgaver i praktikken vil primært relatere sig til formidling af nationalparken gennem udvikling af indhold til en nationalpark-app og gennem udvikling af undervisningsmaterialer, der henvender sig til skoler i Nordsjælland med udgangspunkt i nationalparkens rige natur- og kulturhistorie. 

Vi forventer, at du har:

  • Interesse for og mod på at udvikle formidling gennem app og hjemmeside
  • Interesse for natur, kultur og mennesker, herunder forståelse for det grundlag, en nationalpark er etableret på
  • Stor selvstændighed og evnen til at tage ejerskab over undervisningsforløb og arrangementer
  • En kreativ tilgang til undervisning og formidling
  • Er under uddannelse f.eks. som studerende på Skovskolen.

Hos os vil du:

  • Indgå i et lille sekretariat med fem ansatte
  • Bidrage til udviklingen af nye undervisningsforløb og digitale formidlingsplatforme
  • Deltage i arrangementer ved events, formidlingsaktiviteter og netværksmøder.


Sådan søger du praktikpladsen 

Send din ansøgning til formidlingskoordinator Mette Aaskov Knudsen på Obfuscated Email. Hvis du har spørgsmål til praktikpladsen, er du velkommen til at kontakte Mette på tlf. 40157790.

Ansøgningsfrist hurtigst muligt.

Praktikken er ulønnet og løber henover 20 uger i efteråret. 

Om nationalparken

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er Danmarks yngste nationalpark. Vi arbejder for at bevare, styrke og formidle naturen, de kulturhistoriske, landskabelige og friluftlivsmæssige værdier. 

Nationalparkens arbejde karakteriseres af samarbejde, lokalt ejerskab og løsninger, der fremmer lokal udvikling. Nationalparkens bestyrelse har i 2020 vedtaget den første nationalparkplan, og vi er nu i gang med det spændende arbejde med at realisere projekter i planen.

Kontakt

Iben Krab Seisbøll

Iben Krab Seisbøll

Studentermedhjælper