Mere lys til hugorme og truet sommerfugl

Publiceret 06-10-2021
Nyhed

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skaber i samarbejde med Naturstyrelsen bedre leve-vilkår for hugorme og den truede sommerfugl spættet bredpande. I de kommende uger vil der blive fældet skov omkring Rummelborg Dam i Gribskov for at få mere lys til skovbunden.

Rummelborg Dam i Gribskov. Foto: Lars Rudfeld

Naturen går tilbage - indsats nødvendig!

For få årtier var den lille sommerfugl spættet bredpande udbredt i nationalparkens område, men findes nu kun på Melby Overdrev/Tisvilde og få steder i Gribskov. Arten kræver solbeskinnede områder med arter af potentil (planter), og hvor solen kan varme jorden op. Sommerfuglens levesteder er forsvundet i hele landet i takt med, at skovene er blevet tættere og lysåbne områder groet til. Eksperter har dokumenteret, at der stadig findes en lille bestand i nærheden af Rummelborg Dam nær Nødebo, som kan hjælpes ved at skabe mere lys.

Gribskov huser også Danmarks eneste giftslange, hugormen med zigzag-striben ned af ryggen. Der findes også sorte hugorme i området. Hugormen er vekselvarm og kræver ligesom bredpanden solbeskinnede områder. Lokale eksperter har peget på, at arten særligt tydeligt er gået tilbage omkring Rummelborg Dam, der tidligere husede en stor bestand.

Hugormen og sommerfuglen spættet bredpande er åbenlyse eksempler på, at vi må gøre noget aktivt for at få lyset tilbage i skoven. Hvis vi venter på skovens egen dynamik, kan arterne gå tabt. Vi lytter til eksperterne og gør noget nu i godt samarbejde med Naturstyrelsen, siger Carl F. Bruun, formand for bestyrelsen for nationalparken.

 Sommerfuglen Spættet Bredpande i Gribskov

Sommerfuglen Spættet Bredpande i Gribskov. Foto: Emil Bjerregaard

Skoven bliver lysere, men hvordan?

Naturstyrelsen og nationalparken har sammen lagt en plan for mere lys til skovbunden. Der skal fældes en masse træer og buske. Håbet er næste år også at kunne opsætte hegn omkring Rummelborg Dam, så arealet kan blive græsset. Andre lyskrævende arter kan få gavn af indsatsen, f.eks. rødrygget tornskade og spidssnudet frø.

Rummelborg Dam er udpeget som urørt skov. Udpegningen åbner for, at vi kan gøre en særlig indsats for de truede arter i området. Vi er glade for samarbejdet med nationalparken, der medvirker til, at vi kan styrke biodiversiteten omkring Rummelborg Dam, siger Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland.

Alt løvtræ, der fældes, bliver liggende i området til gavn for svampe og insekter. Rødgran, der fældes, fjernes fra området. Rydningerne øger mulighederne for at opleve skovlandskabet og dyrelivet, bl.a. fra den store høj nord for Rummelborg Dam. Sættes der hegn, vil adgangen blive sikret med klaplåger.

Brun og sort hugorm

Brun og sort hugorm. Foto: Ib Fagerlund