Sjældne planter i nationalparken kortlægges

Botanikere er gået i felten for at undersøge, hvor ti sjældne plantearter vokser, og hvordan de har det.

Botaniker i felten. Foto: Henrik Ærenlund Pedersen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har sendt botanikere i felten for at kortlægge ti botaniske klenodier, så fremtidige generationer også vil kunne opleve dem i naturen.

 

Truede arter

De ti plantearter er alle truede. Seks af arterne er desværre allerede på den danske rødliste som truede eller næsten truede, og resten er truede i Nordsjælland. Truede, fordi voksesteder er forsvundet eller på anden måde negativt påvirket af os mennesker. Med et bedre kendskab til arterne får vi et godt grundlag for at beskytte dem, siger Lars Rudfeld, projektudvikler i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

 

En bred vifte af arter

De ti arter repræsenterer et bredt udsnit af nationalparkens natur: Fra de næringsfattige som overdrev og lyngheder til skovbunden, moser, småsøer og sågar middelalderborge. På Kronborg vokser nemlig den lille, sjældne og fredede bregne, murrude, i fugerne på det gamle murværk.

Sjældne planter med sjove navne

Blandt de udvalgte planter er spektakulære arter som nikkende kobjælde, som stadig findes i gode bestande i nationalparken, bl.a. på Melby Overdrev. På listen står også den fine lille enblomstret vintergrøn, som bl.a. findes i Tisvilde Hegn. Også den mere beskedne otteradet ulvefod, som repræsenterer en planteslægt, der har været her i millioner af år, bliver kortlagt.

Kortlægningen udføres for nationalparken af SelectNature i samarbejde med Dansk Bioconsult Aps og munder ud i en faglig rapport, som kan give nationalparken og andre et grundlag for arbejdet med at beskytte de sjældne plantearter.

Og husk nu: Skulle du være så heldig selv finde nogle af de botaniske klenodier, så nyd dit fund på stedet – uskadt, så kan andre nyde planten efter dig. Du er også altid velkommen til at melde dine fund i naturen ind på arter.dk, som er den officielle platform til at registrere arter i. Tag gerne et billede og upload det sammen med observationen. På arter.dk kan du også få hjælp til at artsbestemme andre planter, dyr og svampe.