Søges: Økonomimedarbejder

Publiceret 17-08-2021
Nyhed

Vil du have ansvaret for økonomien i Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland, så har du chancen nu.

I Nationalpark Kongernes Nordsjælland arbejder vi for at bevare, styrke og formidle den internationalt værdifulde natur og kulturhistorie i området samt de landskabelige og friluftlivsmæssige værdier. 

Nationalparkens bestyrelse vedtog i 2020 den første nationalparkplan. Vi er nu i gang med det spændende arbejde med at realisere projekter. Til dette skal sekretariatet opruste med en fagligt stærk økonomimedarbejder (controller) til at styre sekretariatets økonomi.

Du bliver den økonomiske tovholder, der bidrager til at dine fem kolleger kan koncentrere sig om deres fagligheder inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, lokal udvikling og kommunikation.

Nationalparken har en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, der bl.a. foretager regnskabsmæssig registrering, kontrol og tilsyn. Nationalparken er omfattet af statens regler ift. økonomi og anvender statens regnskabssystem og budgetsystem. 

Sekretariatets medarbejdere refererer til sekretariatschefen. Der kan i mindre omfang forekomme møder uden for almindelig arbejdstid (ca. 4 møder årligt). Det forventes, at du har kørekort til personbil og kan stille egen bil til rådighed i arbejdstiden.

Dine primære opgaver vil være:

 • Ansvar for nationalparkens økonomi (bl.a. budget, regnskab, bogholderi, årsafslutning og resultatopgørelse)
 • Udarbejde budgetter og økonomiopfølgninger til bestyrelsen samt udgiftsopfølgninger og prognoser i Statens Budgetsystem
 • Ansvar for tilskudsordninger (hensættelser, regnskab og blanketter til udbetaling)
 • Udarbejde årlig oversigt over nationalparkens økonomiske aktiviteter ift. nationalparkens bekendtgørelse

På sigt vil din portefølje blive udvidet med:

 • Årligt anlægsregnskab for større anlægsaktiver
 • Understøtte kollegerne med budgetlægning ift. fondsansøgninger og med økonomisk rapportering på eksternt finansierede projekter


Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse indenfor økonomi
 • Trives med at have ansvar for en bred vifte af opgaver inden for økonomi og regnskab
 • Har nogle års erfaring med selvstændigt at varetage overordnet økonomistyring af budgetter over 10 mio. kr.
 • Kan udarbejde let forståelige økonomiopfølgninger til nationalparkbestyrelsen og kolleger

Erfaring med de it-systemer, der bruges i staten fx Indfak, Statens Budgetsystem og Navision er en fordel. Erfaring med kontrakt- og udbudsstyring er også en fordel. 

Som person er du:

 • Selvmotiverende, fleksibel og energisk og med en positiv og humoristisk indstilling
 • Selvstændig og struktureret og har lyst til at rådgive og hjælpe kolleger m.fl. så vi kommer i mål sammen


Vi tilbyder:

 • En uformel og ligefrem omgangstone
 • Et netværk med økonomimedarbejdere i de 4 andre nationalparker og gode sparringspartnere i Naturstyrelsen
 • En engageret nationalparkbestyrelse
 • Flextid
 • Idyllisk beliggende kontor i en fredet bygning med lavtflyvende landsvaler uden for døren


Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Hertil vil der være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Tjenestested er nationalparkens sekretariat, som ligger på Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3220 Græsted. Stillingen er på 20 timer ugentligt. Spørgsmål til stillingen rettes til sekretariatschef Marianne Lund Ujvári, tlf. nr. 2561 3543.

Første runde samtaler holdes mandag den 20. september 2021 og anden runde onsdag den 22. september 2021. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest torsdag den 9. september 2021 via dette link:

Søg stillingen