Ulv og elg i Nordsjælland

Publiceret 22-11-2021
Nyhed

Nu kan du få beviset på, at Nordsjælland har været hjemsted for store vilde dyr som ulv, elg og mammut! En ny bog fortæller om dyrelivet i og omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland siden sidste istid.

Bogens forside viser et 9.500 år gammelt ulvekranie fundet i Ramløse Mose. Foto: Philip Nørgaard.

Biolog Kim Aaris-Sørensen og naturforvalter Bjørn Aaris-Sørensen har skrevet en rigt illustreret bog om udviklingen i dyrelivet i det nordsjællandske landskab, baseret på fund af knogler fra bl.a. arkæologiske udgravninger. Bogen ”Knoglefund fortæller – glimt fra Nordsjællands fortid” er udgivet af Museum Nordsjælland med støtte fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Vi lever i en tid, hvor der er stor fokus på de store dyr i den danske natur, og hvor det er vigtigt at kunne forstå samspillet mellem landskab og dyreliv gennem tiden. Vi er fra nationalparken rigtigt glade for at kunne bidrage til at få fortalt de spændende historier, siger Carl Frederik Bruun, formand for nationalparkfondens bestyrelse.

Dyrelivet fra istid til nutid – fra urørte vidder til kulturlandskab

Landskabets udvikling har været helt afgørende for, hvilke dyr, der har kunnet trives i Nordsjælland. Tundra-landskabet efter istiden gav plads til arktiske dyr som mammut og rensdyr. De måtte efterhånden vige pladsen for dyr tilpasset den natur, der opstod med klimaændringer og tilgroning, og hvor f.eks. elg, vildsvin og ulv indfandt sig. Med menneskets mellemkomst som jægere og bønder begyndte landskabet for alvor at ændre sig, og faunaen ligeså.

Fortællingen om dyrene i landskabet er tæt knyttet til vores kulturhistorie, og de fleste beviser for, hvilke dyr, der har levet i Nordsjælland, er fundet i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. Derfor har det ligget lige for, for Museum Nordsjælland at engagere sig i dette projekt, siger museumsdirektør Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland.

Bogens fortællinger er ikke begrænset til livet på landjorden. Menneskets udnyttelse af naturen har ført til, at der også er fundet af rester af de dyr, der er tilknyttet søerne og havet, lige fra bævere og oddere til sæler og hvaler.

Knoglefund fortæller – glimt fra Nordsjællands fortid” kan fra slutningen af november købes hos lokale boghandlere eller hos Museum Nordsjælland (https://museumns.dk/om-museet/publikationer/koeb-boeger/). 

Kontakt

Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl Bruun på 2226 9831

Museumsdirektør Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland, på 2160 7901

Nationalparkens koordinator for natur, geologi og landskab, Lars Rudfeld på 2552 8571