Velkommen partnere!

Publiceret 17-06-2021
Nyhed

Søndag og mandag holdt nationalparken introkursus for vores 50 nye partnere. De skal være med til at gøre nationalparken synlig ved at tilbyde lokale og besøgende oplevelser, produkter og services med nationalparken som omdrejningspunkt.

Mere end 75 personer fra nationalparkens 50 nye partnere deltog i introkurset. Foto: Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Med Esrum Møllegård og brægende får som et smukt bagtæppe bød nationalparken søndag og mandag sine 50 nye partnere velkommen. Partnerne kommer fra lokalområdet og tæller bl.a. foreninger, virksomheder, landbrugere og selvstændige. Fælles for dem alle er, at de nu har givet håndslag på, at de gerne vil være med til at udvikle nye oplevelser og produkter med nationalparken som omdrejningspunkt.

Det er en milepæl, at vi nu kan byde vores første partnere velkomne. Vi er enormt stolte af, at vi har fået så mange engagerede partnere, der gerne vil støtte op om nationalparken og være med til at udvikle den. Vi er meget afhængige af den lokale opbakning til nationalparken, og det her er derfor et kæmpe rygstød, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Ny viden, netværk og god mad

På introkurset blev partnerne præsenteret for faglige oplæg, bl.a. om hvordan man er en god vært for sine gæster, og en tur ud i naturen omkring Esrum Møllegård. Alt sammen med det formål at opbygge viden og fællesskab så de nye partnere kan repræsentere nationalparken.

De nye partnere bliver ambassadører for nationalparken. Vi har derfor haft fokus på at klæde dem på til opgaven ved at give dem viden om nationalparkens værdier, og hvordan man giver sine gæster og kunder gode oplevelser, udtaler Carl Frederik Bruun.

Arrangementet sluttede med frokost under åben himmel ved langborde med udsigt til de græssende får på engen ved Esrum Kloster.

Åbent for alle – og gratis

Nationalpark Kongernes Nordsjællands partnerprogram er åbent for alle, der vil være med til at skabe indhold i nationalparken, eller hvor nationalparken kan bidrage med fagligt indhold til deres virksomhed.

Det koster ikke noget at være partner, men man skal være indstillet på at bruge noget tid på partnerskabet, og man skal opfylde nogle få, enkle krav. Blandt andet skal man som partner deltage i et introduktionskursus, hvor man får opdateret sin viden om nationalparken, og bidrage til at synliggøre nationalparken, bl.a. på ens egen hjemmeside.
Til gengæld får partnerne mulighed for at bruge partnerskabet med nationalparken og dens logo i deres markedsføring. 

Til vinter bliver der en ny ansøgningsrunde, så interesserede får mulighed for at søge om at blive partner med nationalparken.

Skilt ombord på MS Frederikke

Partnerne fik på dagen udleveret et smukt partner-emaljeskilt og materiale om nationalparken til at give til deres gæster og kunder. Her er emaljeskiltet allerede blevet sat op på turbåden Frederikke, der sejler på Arresø. 

Foto: Arresøfarten