Nationalpark og Naturnationalpark, hvad er forskellen?

Publiceret 13-01-2022
Nyhed

Der hersker en vis forvirring om, hvad forskellen på nationalparker og naturnationalparker er. Det er forståeligt, både pga. navneligheden og fordi vi i Nordsjælland har begge typer parker.

Foto: Hans Carl Nielsen

Nationalparken – består af private, statslige og kommunale arealer.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland ledes efter nationalparkloven af en nationalparkfond, hvor en bestyrelse beslutter udviklingen af Nationalparken i samarbejde med lodsejere og myndigheder. Vi ejer nemlig ikke selv jord.

Det primære formål er at bidrage til at styrke, bevare og formidle natur og biodiversitet. I Nationalparken har vi også en særlig forpligtelse til at styrke og bevare kulturhistorien. Derudover skal vi også have fokus på følgende områder: Bevare og styrke landskab og geologiske værdier, styrke friluftslivet, styrke forskning og formidling, samt understøtte lokal udvikling og forankring.

Naturnationalparker – ligger på Naturstyrelsens arealer.

Naturnationalpark Gribskov ligger på Naturstyrelsens areal, og det er styrelsen alene, der er ansvarlig for at udvikle naturnationalparken (herunder opsætte hegn) og sikre at lovens krav til f.eks. dyrevelfærd overholdes. Naturnationalpark Gribskov omfatter ca. 1/5 af Gribskov (godt 1.300 ha), dvs. ca. 5 % af Nationalpark Kongernes Nordsjællands areal.

Målet med naturnationalparkerne er større biologisk mangfoldighed og ønsket er, at det skal ske hurtigt. Ifølge mange forskere kan den biologiske mangfoldighed bl.a. fremmes ved at sætte græssende dyr bag hegn og lade dem græsse der hele året sammen med de hjorte, som allerede er i området. 

Er du blevet interesseret i at læse mere? Så klik her