Gurre Slotsruin skal have nyt liv

Publiceret 09-11-2022
Nyhed

I middelalderen var Gurre Slot en af Danmarks mest betydningsfulde borge. I dag står den smukke ruin tilbage og lyser med sit røde murværk op i det grønne landskab syd for Gurre Sø. Et nyt projektforslag skal nu bane vejen for, at ruinen restaureres og formidles i tæt samspil med stedets smukke natur.

Nabomøde om Gurre Slotsruin projekt
I oktober inviterede projektgruppen naboerne til Gurre Slotsruin til et informationsmøde. Foto: Marianne Lund Ujvári

Gurre var i middelalderen en betydningsfuld kongeborg, der under sin storhedstid fungerede som op-holdssted og forsvarsværk for skiftende regenter; Valdemar Atterdag, Margrethe d. 1 og Erik af Pom-mern. Senere mistede borgen sin betydning og forfaldt til den ruin, der i dag stadig står tilbage og vidner om fordums storhed.

En gruppe bestående af Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Helsingør Kommune, Flynderup-gård og Museum Nordsjælland har sammen med Nationalpark Kongernes Nordsjælland udarbejdet et nyt projektforslag, der har til formål at restaurere ruinen og udvikle formidlingen på stedet.

”Gurre er et af de vigtigste historiske vartegn vi har – ikke bare i nationalparken, men i hele Danmark. Derfor er vi gået sammen med lodsejere, myndigheder og fagfolk om at skabe et projekt, der kan løfte Gurre og stedets mytiske fortællinger, så enhver kan blive grebet af historiens og naturens vingesus.”

- Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

Nye oplevelser og fortællinger

Den ene del af visionen i projektet er at give Gurre Slotsruin nyt liv, så de mange besøgende på stedet kan opleve historien.

”Vores mål er vække fortiden til live i nutiden. Gurre gemmer på en masse fortællinger og sagn. Dem vil vi have frem i lyset. Samtidig ligger ruinen i et fantastisk naturområde, som vi gerne vil give besøgende mulighed for at udforske, når de besøger stedet”.

- Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

I projektforslaget indgår ruter på området, der giver børn og voksne mulighed for at forstå ruinen og historien under besøget, bl.a. gennem visualiseringer inspireret af tegneserier.

 

Ruinen skal restaureres

De ældste dele af Gurre Slot stammer tilbage fra slutningen af 1100-tallet. Selvom det i dag kun er en ruin, er de dele der står tilbage velbevarede og Gurre er én af landets vigtigste borgruiner. Tidens tand har sat sit præg på ruinen. Derfor skal der som en del af projektet også gennemføres en gen-nemgribende restaurering af ruinen, så den også bliver stående de næste 800 år.

 

Naboerne involveres

Lokale borgere, foreninger og andre interesserede inddrages løbende i udviklingen af det endelige projekt. Senest har projektgruppen inviteret naboer til slotruinen til et velmødt in-formationsmøde om projektet. Her blev visionen med projektet præsenteret og naboerne fik plads til at ytre bekymringer og stille afklarende spørgsmål. Mødet emmede generelt af god stemning og eventuel indledende skepsis til projektet blev lagt på hylden, da naboerne fik præsenteret planerne med restaurering af ruinen og ideen med et diskret udsigtstårn skjult i skovbrynet.

 

Naboer samlet til møde om projektet Nyt Liv til Gurre Slotsruin

Naboerne samledes ved Gurre Slotsruin og fik præsenteret planerne med projektet. Foto: Marianne Lund Ujvári

 

Finansieringen skal på plads

Næste skridt for projektet er at finde den nødvendige finansiering til at realisere forslaget. Derfor vil projektgruppen nu gå i dialog med fonde.

”Projektforslaget er vores bud på, hvordan Gurre kan få nyt liv. Nationalparken har selv medfinansiering med, men det er et millionprojekt, der kræver ekstern støtte. Derfor går vi til fonde for at finde yderligere finansiering”

- Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Læs mere om projektet

Klik på projekthæftet, og blik klogere på detaljerne i projektet.

Forside af Nyt Liv til Gurre Slotsruin projektbeskrivelse
Per Kølster

Per Kølster

Bestyrelsesformand
Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Anders Kring Mortensen

Anders Kring Mortensen

Projektleder
Nationalpark Kongernes Nordsjælland