Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn udpeget som naturnationalpark

Publiceret 25-03-2022
Nyhed

Miljøministeren og et flertal af Folketingets partier har besluttet, at Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn skal tilføjes listen over naturnationalparker. Området er ligesom den allerede udpegede Naturnationalpark Gribskov i hele sin udstrækning en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Området græsses allerede i dag af rolige Galloway-køer.

Det 631 ha store område er meget varieret med et rigt plante- og dyreliv. Målet med udpegningen er ifølge regeringens aftale med forligspartierne at opretholde kvæghegnet omkring Hellebæk Kohave og sikre, at kohaven fortsat afgræsses. Resten af området indhegnes med et vildthegn i en højde, som kan holde kronhjorte inde. Kronhjortene skal være med til at genskabe en naturlig dynamik, som forsvandt, da de store græssere forsvandt fra de danske skove.

Området er et yndet mål for mange lokale besøgende, der bl.a. nyder turen i Hellebæk Kohave blandt de rolige galloway-køer, den varierede natur og det spændende kulturlandskab.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland hilser det nye initiativ velkommen, og ser frem til yderligere at få styrket biodiversiteten i nationalparken.

Naturnationalpark Hellebæk Skov & Teglstrup Hegn ligger på Naturstyrelsens areal, og det er styrelsen alene, der er ansvarlig for at udvikle naturnationalparken (herunder opsætte hegn) og sikre at lovens krav til f.eks. dyrevelfærd overholdes.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside: Naturnationalpark Hellebæk skov og Teglstrup hegn