Indstil din kandidat til nationalparkrådet

Publiceret 22-06-2022
Nyhed

Nationalparken skal have nedsat et nationalparkråd, og du kan indstille en kandidat til en plads. Alle foreninger, interesseorganisationer og lokale myndigheder kan nu indstille kompetente ildsjæle, de mener kan give et fagligt indspark til Nationalpark Kongernes Nordsjællands udvikling.

Nationalpark studietur ved Kappelhøj Kilen
Nationalparkråd, bestyrelse og sekretariat på studietur

Nationalparken Kongernes Nordsjælland fik i april ny bestyrelse. Nu skal der nedsættes et nyt nationalparkråd, som skal rådgive bestyrelsen og sørge for en bred forankring af nationalparken blandt organisationer, foreninger og lokalbefolkning i området. Rådet har ikke beslutningskompetence på nationalparkens vegne. Rådet har to pladser i nationalparkens bestyrelse.

Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet, at rådsmedlemmerne tilsammen skal repræsentere fem områder: Natur, geologi & landskab, kulturhistorie, friluftsliv og lokalsamfund, private lodsejere & erhverv.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi kan sammensætte et stærkt, fagligt råd med en solid lokal forankring som det bedste udgangspunkt for at kunne udvikle nationalparken nu og i fremtiden på et veloplyst grundlag - Per Kølster. bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Rådsperioden følger bestyrelsens og løber dermed fra 2022 til 2026. Der skal forventes 2-3 møder årligt, og vælger rådsmedlemmet at stille sig til rådighed i fagudvalg eller tværgående rådgivende udvalg vil mødeantallet stige. Deadline for at sende indstillinger er den 8. august 2022, og skal sendes til nationalparken gennem en formular der kan findes her.

 

Indflydelse på nationalparken blandt engagerede personer

Udover at rådgive bestyrelsen kan rådets medlemmer også vælge at fungere som faglig sparring for sekretariatet i fagudvalg og tværgående udvalg på konkrete projekter. Flere medlemmer fra forrige nationalparkråd nævner, at deres medvirken i rådet har givet dem lokal indflydelse og samtidig sat rammerne for et fagligt forum, hvor deres forskellige kompetencer og perspektiver kan blive sat i spil.

 

Det har været spændende at deltage som rådsmedlem - særligt fordi man i rådet samles med engagerede mennesker der hver især brænder for at bruge deres viden og kompetencer til at udvikle Nationalparken i et fælleskab. - Ole Hjorth Caspersen, tidligere formand for Nationalparkrådet

 

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet den 29. maj 2018 som Danmarks femte nationalpark. Nationalparken er med sine 263 km2 den næststørste nationalpark i Danmark. Over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder, og 45 % af skovarealet i nationalparken er udlagt til biodiversitetsformål. En af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er alle en del af nationalparken sammen med hele to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.  82 % af nationalparkens areal er ejet af staten, 14 % af private lodsejere og 4 % af de fem kommuner i nationalparken.

Send din indstilling via formularen her

Kontakt

 

Marianne Lund Ujvári

Sekretariatschef
Nationalpark Kongernes Nordsjælland