Ny rapport om isens hærgen i det nordsjællandske landskab

Publiceret 27-02-2022
Nyhed

Det nordsjællandske landskab er formet af is, vind og vejr. En ny rapport fra nationalparken beskriver, hvad der skete for tusinder af år siden i den vestlige del af nationalparken, og hvorfor f.eks. de stejle klinter ved Roskilde Fjord, Arresø og klitlandskabet ved Tisvilde ser ud, som de gør.

Foto: Hans Carl Nielsen

Landskabet er en del af nationalparkens DNA. Landskabet og de geologiske processer er grundsten for den natur, vi oplever, og det liv, der leves. Nationalparken har derfor sat sig for at få beskrevet de geologiske værdier. Dermed får vi et bedre grundlag for at forstå og bevare landskabets værdier.

Geolog Michael Houmark-Nielsen, lektor emeritus ved Københavns Universitet, har tidligere i et notat skrevet den overordnede geologiske historie om nationalparken. I den nye rapport går han tættere på landskabets historie i den vestlige del af nationalparken (zone A) og får sat navn på nogle af de spændende geologiske formationer.

Vi får blandt andet historien om, at der 30 meter nede under Arrenæs er ren kalk, og at der ovenpå er store mængder af sand, grus og ler, der er bragt dertil under de forskellige istider og aflejret med smeltevandet fra isen.

Isen har også skubbet rundt på materialer og været med til at forme markante kystklinter rundt om i området. Nogle af klinterne var øer i stenalderhavet, der dækkede Danmark med op til 5 meter højere vandspejl end i dag for over 4.000 år siden. Mange lavereliggende områder var oversvømmet og stod i forbindelse med havet. Arresø var dengang en fjord.

I de kommende år vil der komme tilsvarende beskrivelser fra resten af nationalparken.

 

Læs mere i rapporten ved at klikke på billedet nedenfor:

Forside af rapport: Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Lars Rudfeld

Projektleder
Natur, geologi og landskab