Kommuner og nationalpark får fagligt grundlag for at hjælpe løgfrø

Halsnæs, Hillerød og Gribskov kommuner har i mange år arbejdet for at gøre en indsats for løgfrøen. Og det er der god grund til. Ny rapport gør status over løgfrøen i Nordsjælland, og kommer med anbefalinger om, hvad der kan gøres for at hjælpe den storøjede art.

Foto: Henrik Bringsøe

Løgfrøen var tidligere vidt udbredt i Nordsjælland. Den er desværre forsvundet fra store dele af sit udbredelsesområde, og der er de fleste steder kun få og små bestande tilbage. Heldigvis er der stadig noget at bygge på, så vi kan hjælpe bestanden op igen. 

Det viser en ny rapport, som konsulentfirmaet Amphi Consult har lavet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Halsnæs, Hillerød og Gribskov kommuner. Rapporten gør status over løgfrøen i Nordsjælland, beskriver udfordringerne i forvaltningen af arten og kommer med gode anbefalinger om, hvad der kan gøres for at hjælpe den. Det kan f.eks. være at oprense og etablere ynglevandhuller, skabe sammenhæng mellem levesteder og opdræt til genudsætning. Læs mere om dette i rapporten.

Hvorfor passe på løgfrøen?

Løgfrøen er en art, som meget få har set, og som ikke gør meget væsen af sig. Men der er mange gode grunde til at passe på løgfrøen. Naturen er generelt i krise, og fåtallige og sjældne arter som løgfrøen har det ekstra svært, fordi de stiller store krav til levestederne. Men det vil samtidig sige, at hvis vi gør en indsats for f.eks. løgfrøen, kan det være med til at løfte livsbetingelserne for en lang række andre arter. Genoprettes vandhuller til løgfrø, vil det f.eks. gavne vandinsekter og andre padder.

Hvad så nu?

De tre kommuner har i mange år arbejdet for at gøre en indsats for løgfrøen. Den indsats vil fortsætte, og det er håbet, at den kan forstærkes i en koordineret indsats, som nationalparken kan være med til at understøtte. Løgfrøen kender ikke kommunegrænser, og en koordineret indsats vil være guld værd. I rapporten foreslås f.eks., at skabe bedre sammenhæng mellem de enkelte bestande, og at indfangede løgfrøer opdrættes i fangenskab og genudsættes på egnede lokaliteter – aktiviteter, som kan udmøntes i fælles projekter.

Har du ideer til løgfrø-projekter, kontakt da gerne nationalparkens projektleder for natur, geologi og landskab Lars Rudfeld, tlf. 25528571, mail lar@danmarksnationalparker.dk.