Lær om sjældne planter i nationalparken

Publiceret 25-04-2022
Nyhed
Enblomstret Vintergrøn
Enblomstret Vintergrøn. Foto: Henrik Æ. Pedersen

Linnæa, enblomstret vintergrøn og otteradet ulvefod. Eventyrlige navne på sjældne planter, som findes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og som endnu engang viser nationalparkens værdi for den særlige natur. Desværre er flere arter i tilbagegang.

Biologer har for nationalparken lavet en status for 10 plantearter, udvalgt blandt 40, som er sjældne eller fåtallige på Sjælland. To af arterne – hedemelbærris og enblomstret vintergrøn - har deres eneste sjællandske voksesteder i nationalparken. De øvrige har størstedelen eller en meget stor del af deres sjællandske voksesteder her.

Rapporten sammenfatter kendt viden om planternes forekomst. Nogle af arterne er eftersøgt i felten for at verificere, om de stadig findes, hvor de tidligere er registreret. Fem af arterne vurderes desværre at have ugunstig bevaringstilstand i nationalparken, dvs. er i tilbagegang eller truede, tre af arterne er i gunstig bevaringstilstand i nationalparken, mens status for to arter er usikker, fordi der mangler viden.

Nationalparken vil på baggrund af rapporten vurdere, om der i samarbejde med ejerne kan gøres en indsats for de truede planter.

Rapporten er skrevet af biologerne Henrik Ærenlund Pedersen og Nina Kjær, og kan læses her.

 

 

Lars Rudfeld

Projektleder - Natur, geologi og landskab
Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Botaniske klenodier rapportforside