Nationalpark Kongernes Nordsjælland får ny bestyrelse

Publiceret 30-03-2022
Nyhed

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland får ny formand. Det bliver Per Kølster, der overtager posten og skal være med til fortsat at udvikle nationalparken.

Per Kølster

Miljøminister Lea Wermelin har udpeget Per Kølster som ny formand for Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse. Sammen med de 14 bestyrelsesmedlemmer får han ansvaret for at drive og udvikle nationalparken, og han glæder sig til at komme i gang med opgaven.

Jeg er rigtig glad for miljøministerens udpegning, og jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet og bidrage til udviklingen i det område, som jeg kender så godt. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har enorm betydning for lokalsamfundet og for rigtig mange turister, ikke mindst fordi naturen i området er enestående. Jeg ser frem til at tage fat i opgaverne sammen med bestyrelsen, sekretariatet og samarbejdspartnere, siger Per Kølster.

Bestyrelsesarbejde ligger ikke fjernt fra Per Kølster. Tværtimod trådte han i starten af marts tilbage som formand for Økologisk Landsforening efter ni år på posten. Derudover er Per Kølster medejer og direktør af Kølster Malt & Øl og blandt meget andet tidligere landmand hos Aarstiderne A/S ved Krogerup Avlsgaard i Humlebæk.

Per Kølster overtager formandsposten for nationalparkbestyrelsen fra Carl Frederik Bruun, der har været formand de seneste fire år.

Carl F. Bruun har som formand under opstarten af nationalparken med stort engagement sikret at nationalparken er kommet godt fra start. Bestyrelsens vedtagelse af Nationalparkplan 2020-2026 er et godt grundlag for fondens virke også i den kommende bestyrelsesperiode. Dertil har fonden i Carl F. Bruuns tid som formand nået flere store milepæle, og i alle projekter har han haft stort fokus på, at projekterne skulle gennemføres med lokal forankring og i samarbejde med lodsejere og samarbejdspartnere og til gavn for naturen. Carl F. Bruun har således som formand lagt et flot fundament, som den kommende bestyrelse kan bygge videre på, siger Poul Erik Pedersen, næstformand i bestyrelsen 2018-2022.

Per Kølster tiltræder i sin nye rolle sammen med den nye bestyrelse den 11. april 2022.

 

Både gengangere og nye ansigter blandt den nye bestyrelse

Ud over formanden har miljøministeren udpeget 12 af de 14 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget på baggrund af indstillinger fra de organisationer, myndigheder og foreninger, der har fået plads i nationalparkens bestyrelse. Blandt dem er der både gengangere og nye ansigter, der senere vil blive suppleret af to medlemmer af nationalparkrådet, som i den nærmeste fremtid bliver nedsat af bestyrelsen.

Udpegningen af bestyrelse og formand gælder for en 4-årig periode gældende fra den 11. april 2022 til den 10. april 2026.

 

 

Nationalparkens nye bestyrelse

Gældende fra d. 11. april 2022 til 10. april 2026

 

Per Kølster (formand)

Hanne Berg -  Fredensborg Kommune

Anders Gerner Frost - Gribskov Kommune

Helle Vibeke Lunderød – Halsnæs Kommune

Birgitte Bergman – Helsingør Kommune

Kirsten Jensen – Hillerød Kommune

Jens Bjerregaard Christensen – Naturstyrelsen

Poul Erik Pedersen – Friluftsrådet

Søren Mark Jensen – Danmarks Naturfredningsforening

Annette Sørensen – VisitDenmark

Carl Holten-Andersen – Danmarks Jægerforbund

Kaare Larsen – Landbrug & Fødevarer

Jette Haugaard – Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland

Repræsentant fra nationalparkråd (indstilling afventer)

Repræsentant fra nationalparkråd (indstilling afventer)

Per Kølster

Kommende bestyrelsesformand
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Marianne Lund Ujvári

Sekretariatschef
Nationalpark Kongernes Nordsjælland