Nationalparken skriver botanisk historie om Maglemose

Ny undersøgelse viser en positiv udvikling i effekterne af naturgenopretning. Udover forbedringen af en sjælden og truet naturtype, er der blevet gjort et helt særligt fund af en art, der ikke er set i Danmark siden 1978 - og aldrig før i Gribskov.

Maglemose i hjertet af Gribskov har en spændende flora, som er blevet undersøgt systematisk af forskere fra Københavns Universitet i 1981 og i 2001. Det var derfor oplagt, at nationalparken støttede, at undersøgelserne blev gentaget i 2021. Lange tidsserier af data kan give os vigtig viden om vegetationens udvikling, bl.a. om effekter af den naturgenopretning, som er sket ved at hæve vandstanden i Maglemose.

Undersøgelsen viser en positiv udvikling. Den hævede vandstand har bidraget til at bevare og forbedre en naturtype, som ellers er truet og sjælden ikke bare i Danmark, men i hele EU, den såkaldte skovbevoksede tørvemose.

Sjældne og rødlistede plantearter, som ellers er forsvundet mange steder, findes stadig i området. Og minsandten, om der ikke for første gang i Gribskov nogensinde blev fundet en art af mos, som også er truet i EU, og som ikke er set i Danmark siden 1978. Paradoksalt nok hedder den sjældne art almindelig strengløv!

Undersøgelsen viser også, at der er kommet mere tørvemos, som har det rigtig godt med højere vandstand. Mere tørvemos holder på vandet i mosen og bidrager til at optage kvælstof fra luften. Det giver et mere næringsfattigt miljø, som mange andre steder ellers er ødelagt af for mange næringsstoffer. De mere nøjsomme planter får bedre vilkår.

En fortsat overvågning af vegetationen vil kunne fortælle os endnu mere om effekter af naturgenopretning, om klimaforandringer og om, hvad det betyder, at Maglemose ligger midt i naturnationalparken med flere græssende dyr i fremtiden. Så det er næppe sidste gang, nationalparken går med i et projekt i mosen!

Undersøgelsen er gennemført af de dygtige botanikere, Irina Goldberg, Myos Consult, og Peter Milan Petersen, lektor emeritus ved Københavns Universitet.