Nationalparken yder assistance til trængt hurtigflyver

Publiceret 19-01-2022
Nyhed

Mursejleren er i kraftig tilbagegang – det vil nationalparken gøre noget ved.

Foto: Lars Rudfeld

Mursejleren er en fantastisk fugl. Den er et fast indslag i byernes luftrum om sommeren, hvor den kan opleves susende rundt mellem byens tage. Fuglen er perfekt aerodynamisk bygget og kan nå en topfart på over 100 km/timen. Bortset fra de få uger, hvor den ligger på rede og fodrer unger, er mursejleren konstant på vingerne. Den er i luften dag og nat - sover i luften, parrer sig i luften, fanger insekter i luften. Turen mellem ynglesteder her og overvintringssteder i det sydlige Afrika er overstået på ca. 14 dage.

Ynglesteder forvinder

Den har sin rede i hulrum i bygninger, f.eks. under tagsten, over 6-7 m’s højde. Den er helt afhængig af byen som ynglelokalitet og af samme grund er bestanden af mursejlere gået tilbage.  Selvom der bliver stadig mere by, forsvinder ynglesteder hastigt i takt med, at bygninger renoveres og isoleres, og evt. hulrum lukkes af. I Danmark er arten gået tilbage med > 30 % over de seneste 10 år og er nu klassificeret som næsten truet. I andre lande står det endnu værre til – i England er arten nu klassificeret som decideret truet!

Der sættes redekasser op i nationalparken

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har besluttet sig for at bidrage til at rette op på manglen på ynglesteder. Nationalparken har derfor i samarbejde med organisationen mursejlerne.dk igangsat et projekt, hvis mål er i 2022 at sætte mursejlerkasser op på ca. 20 bygninger i nationalparken i alle 5 kommuner. Håbet er, at det kan ske i tæt samarbejde med kommunerne og ejere af særligt velegnede bygninger. Målet er endvidere at informere om mulighederne for at hjælpe arten andre steder.

Projektet er et demonstrationsprojekt, og håbet er, at private og myndigheder lader sig inspirere til at følge op med tilsvarende hjælp til den fascinerende fugl.

 

Kontakt:           

Lars Rudfeld, projektleder, Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Email: Obfuscated Email; tlf. 25528571

Jesper Toft, mursejlerne.dk. Email: Obfuscated Email.