Naturstyrelsen og nationalparken styrker naturen i Gadevang Mose

Publiceret 01-11-2022
Nyhed

Naturstyrelsen Nordsjælland er i samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Danmarks Naturfond gået i gang med at genoprette natur i Gadevang Mose. Adgangsforhold og formidling vil også blive forbedret med nye klaplåger, broer og boardwalks samt nye skilte.

Der ryddes i Gadevang
Der ryddes i Gadevang. Foto af Mikkel Bornø Clausen

Mosen har en fin tørvemosenatur, bl.a. findes den fine lille grøn busksommerfugl i mosen. Tørvemosen er helt ”svensk” i sit udtryk med lyng, tyttebær og tørvemos. Men mosen er under stærk tilgroning, og tørvenaturen er i fare for at forsvinde, bl.a. fordi der mangler dyr til at holde birk, rødel og fyr nede.

Busksommerfugl

Foto: Busksommerfugl af Lars Rudfeld

 

Naturgenopretningen består derfor i at rydde for opvækst af træer og buske, og der vil blive sat nye hegn, så området igen kan blive græsset. Ud over de nævnte arter vil kragefod, kæruld og den kødædende soldug få glæde af plejen.

Som del af projektet vil græsningsarealet blive udvidet ind i skoven. Det giver en mere ”robust fold”, som indeholder flere tørre arealer, gammel skov og læ til de græssende dyr, og som tilføjer endnu mere biodiversitet til området.

Efter planen kommer der dyr på arealet i foråret 2023.

Mosen vil som led i projektet bliver overdraget fra Danmarks Naturfond til Naturstyrelsen, der fremover vil stå for plejen af området.

Læs mere om Gadevang Mose.