Nye bordebænkesæt til kulsvierne i Maarum

Publiceret 29-06-2022
Nyhed

De første resultater af nationalparkpuljen 2022 begynder at vise sig. Maarum Kulsvierlaug har netop sat deres nye, flotte borde-bænkesæt op på Kulsvier-pladsen i Maarum. Borde-bænkesættene er indkøbt med støtte fra national-parkpuljen, som kulsvierne søgte om midler fra i foråret.

Foto: Finn Gaarskjær

I alt har 14 foreninger og private lodsejere i nationalparken modtaget tilsagn om støtte fra nationalparkpuljen, og nu kan Maarum Kulsvierlaug tage deres nye bordebænkesæt i brug. Det passer godt med, at foreningen inviterer til kulsvierdag lørdag d. 9. juli, hvor alle kan komme og opleve hvordan kulsvidningen foregik i gamle dage.

 

Oplev kulsvidningen som i gamle dage

Kulsvidning var tidligere et vigtigt bi-erhverv for de nordsjællandske bønder. Rigtig mange rundt omkring på egnen sved kul, som det hedder, ved at brænde træ i miler. På den måde udvandt man trækul, der havde en god brændeevne og desuden var meget let og derved nemt at transportere. Kullet blev bl.a. fragtet til København, hvor det blev solgt på Kultorvet. Det er den tradition som Maarum Kulsvierlaug holder i live, når de hvert år tænder op i milerne og viser håndværket frem til besøgende.

 Foto: Finn Gaarskjær

Foto: Finn Gaarskjær

Bordebænkesættene kan bruges året rundt

De nye borde-bænkesæt skal anvendes til kulsvierlaugets offentlige arrangementer, men står fremme til afbenyttelse året rundt. Kulsvierpladsen er et oplagt ”stoppested” for vandrere og andre, der vil få glæde af at kunne tage sig et hvil og, måske, nyde en medbragt kop kaffe på stedet. Midlerne fra nationalparkpuljen er derfor både givet for at støtte op om Maarum Kulsvierlaugs aktiviteter, men også skovens gæster i det hele taget.

 Foto: Finn Gaarskjær

 Foto: Finn Gaarskjær

Praktisk info

Nationalpark Kongernes Nordsjælland gav i foråret 14 foreninger og private foreninger tilsagn om støtte til projekter, der bevarer og udvikler naturen, kultarven, mulighederne for friluftsliv og formidling.

Maarum Kulsvierlaug har fået støtte fra puljen til indkøb af 15 nye borde-bænkesæt til Kulsvierpladsen.

 

Anders Kring Mortensen

Projektleder
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Kulsvierdag

Maarum Kulsvierlaug inviterer til kulsvidning lørdag d. 9. juli kl. 15.00. Her åbners der for kulmilerne, fortælles historier og der er mulighed for at medbringe mad og drikkelse til aftenens grillarrangement.  Arrangementet holdes på Kulsvierpladsen, der findes nær Duemose Station i Gribskov.