Nyt nationalparkråd udpeget

Publiceret 04-11-2022
Nyhed

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har fået et nyt råd. 11 nye ansigter og 9 gengangere udgør det nye nationalparkråd, der skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.

Esrum Sø
Foto: Daniel Overbeck

I løbet af sommeren har foreninger, organisationer og lokale myndigheder indstillet kandidater til rådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Efter en grundig proces har nationalparkens bestyrelse nu nedsat et nyt råd på 20 medlemmer. Rådet er sammensat af kandidater med stor lokal opbakning og tilsammen har de en særlig viden inden for alle nationalparkens fem indsatsområder.

 

Både gengangere og nye ansigter blandt det nye råd

Blandt de 20 rådsmedlemmer er det ikke en helt uvant rolle for 9 af personerne, der også sad i rådet i forrige periode. Hertil bliver 11 nye rådsmedlemmer budt velkomne.

Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand, samt to repræsentanter fra råder, der også får plads i nationalparkens bestyrelse. Det sker på rådets første møde, som afholdes i slutningen af november 2022.

Nationalparkrådet har ifølge lovgivningen to hovedopgaver: 1) at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalpar­ken, og 2) at rådgive besty­relsen i sager af større be­tydning og om principielle spørgsmål.Rådet kan ikke beslutte noget eller udtale sig på en nationalparks vegne, men rådets medlemmer kan ud­over de to hovedopgaver også i mindre omfang fun­gere som faglig sparring for sekretariatet.

Nationalparkrådet 2022 - 2026

 • Dansk Botanisk Forening, Andreas Kelager
 • Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs, Birgitte Bentzon Bang
 • DIF og DGI Nordsjælland, Bo Simonsen
 • Fredensborg Naturskole, Charlotte Åsell Pedersen 
 • C4 Foreningen, Erik Helmer Pedersen
 • Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen
 • Lokalforeningsrådet, Henny Green
 • Alsønderup Sogns Lokalråd, Jesper Fogt Nielsen
 • Det Danske Spejderkorps, Katrine Dam Abildgren
 • Dansk Handicap Forbund, Kirsten Rolfsager
 • Hellebæk Kohaves Venner, Klavs Nielsen
 • Københavns Universitet, Lone Søderkvist Kristensen
 • Skovskolen / KU, Louise Lind Roum
 • Støttegruppe for økologer i Kongernes Nordsjælland, Marianne Christensen
 • Flynderupgård, Michael Gyldendal
 • Dansk Geologisk Forening, Michael Houmark-Nielsen
 • Helsingør Folkeuniversitet, Niels Hald
 • Museum Nordsjælland, Ole Lass Jensen
 • LAG Halsnæs-Gribskov, Peter Plant
 • Nordsjællands Ridelaug – Paraplyorganisationen, Sally Schlichting

 

Per Kølster

Per Kølster

Bestyrelsesformand
Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Marianne Lund Ujvári

Marianne Lund Ujvári

Sekretariatschef
Nationalpark Kongernes Nordsjælland