Odderen er tilbage!

Odderen er tilbage i Nordsjælland! Det har en af nationalparkens lodsejere, Jon Eiby fra Tibirke, måttet sande.

Jon Eibye var så uheldig at påkøre et større dyr i nærheden af Vejby i Nordsjælland, da han var på vej hjem en aften i september 2021. Han var overbevist om, at det var en odder, og tog det trafikdræbte dyr med sig hjem for at kunne aflevere det til Københavns Universitet. Billederne taler deres tydelige sprog: Det ER en odder, hvilket universitetet også har bekræftet.

Det er anden gang inden for kort tid, at en odder er blevet trafikdræbt i Nordsjælland. Den anden var på Helsingørmotorvejen ved Nivåen. Efter at have været helt væk fra Nordsjælland i henved 50 år tyder de to fund på, at odderen er på vej til at genindtage Nordsjælland.  Odderen er en fænomenal svømmer. Der er ingen, der ved, hvor dyrene kommer fra, men i de senere år er der registreret odder på bl.a. Lolland. Måske stammer de nordsjællandske dyr derfra. Måske kommer de fra den voksende skånske bestand på den anden side af Øresund.

"Det er utroligt spændende, at et af Danmarks største rovdyr er kommet tilbage til Nordsjælland", siger Lars Rudfeld, projektleder for natur, geologi og landskab i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. "Vi vil gøre vores til at få mere viden om artens forekomst i Nordsjælland og arbejde for at understøtte genindvandringen."

Trafikdrab er et hovedproblem

Odderne spreder sig især langs kysten og langs vandløb. Hvor vandløb løber gennem et rør under en vej, kan odderen som regel ikke finde ud af at svømme igennem røret. Hvis den ikke kan gå langs vandløbet under vejen, kravler den op over vejen for at komme ned til vandløbet på den anden side. For en odder er det ren refleks. Det er bare ikke den smarteste måde at krydse veje på. Der er stor risiko for, at den bliver et offer i trafikken, ikke mindst her i Nordsjælland, hvor der er tæt trafik på de fleste veje.

Nationalparken har indgået et samarbejde med pattedyr-eksperter på Aarhus Universitet om et projekt, som skal undersøge, hvilke veje, der kan være en barriere for, at odderen for alvor igen kan finde fodfæste i nationalparken og i Nordsjælland, så vi igen kan få lov til at opleve odderen i den nordsjællandske natur. Det vil kræve samarbejde med bl.a. kommunerne. Projektet vil blive koordineret med et projekt, som Naturstyrelsen har startet sammen Københavns Universitet om at opsætte vildtkameraer til at registrere oddere ved udvalgte vandløb.