På efterårseventyr i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Publiceret 28-09-2022
Nyhed

Troldetræer, røversønner og en spøgende Valdemar Atterdag hører med til fortællingerne, når du tager eventyrskasketten på og kaster dig ud på mytiske og mystiske ture i nationalparken. Her kommer et par anbefalinger til eventyrlige efterårsoplevelser i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Efterårslys ved Dronningens Bøge
Foto: Daniel Overbeck / Visit Nordsjælland

 

TROLDESKOVEN - Tisvildes krogede træer

Oppe i Norge findes tre trolde, men også i Danmark har vi spor efter dem. I Nationalpark Kongernes Nordsjælland findes der i hvert fald massevis af troldetræer. Vil du opleve en rigtig troldeskov, så bør du besøge de gamle fyrretræer i Tisvilde Hegn. Man skulle næsten tro, at nogen har forhekset skoven med de forvredne træstammer, der vrider og bugter sig langs jorden, men træernes oprindelse er nu knap så eventyrlig. De ældste af træerne stammer fra slutningen af 1700-tallet, hvor skoven blev plantet for at stoppe sandflugten. Historien om den barske natur træder tydeligt frem fra deres vind-blæste og krogede facon, og de mærkværdige former skulle skyldes en kombination af vinden og an-greb fra fyrviklerlarver.

Troldeskoven i Tisvilde Hegn

Foto: Daniel Overbeck

 

MOR GRIBS HULE – DEN VILDLEDENDE MOR OG DE SEKS RØVERSØNNER

Gribskovs mest velbevarede jættestue er et godt 5.000 år gammelt levn fra bondestenalderen. Det mystiske navn gemmer på en mindst ligeså mystisk fortælling om den legendariske figur Mor Grib, der holdt til ved jættestuen med sine seks røversønner. Mor Grib forklædte sig og ledte dem hun mødte i skoven på vildspor. Hun havde en fløjte med sig, og når tiden var inde fløjtede hun efter sine sønner, der røvede og dræbte den stakkels vildfarende. Du kan dog roligt besøge Mor Gribs Hule i dag uden af frygte for dit liv. Ifølge folketroen skulle Mor Grib og de seks sønner være taget til fange. Det skete da en pige engang hentede mel i Pibe Mølle for Mor Grib. Mølleren havde været snu, for i den sæk han gav pigen med, havde han skåret et lille hul, og melet dryssede hele vejen fra møllen og ud til Mor Gribs Hule. På den måde opdagede man, hvor Mor Grib boede.

Mor Gribs Hule

Foto: Signe Scharf

 

GURRE SLOTSRUIN – mon Valdemar Atterdag spøger endnu?

I dag står resterne af Gurre Slot forfalden som en ruin, men i middelalderen var slottet en betyd-ningsfuld kongeborg. Ifølge et folkesagn skulle den sagnomspundne konge Valdemar Atterdag på sit dødsleje have sagt: ” Gud kan beholde sit himmerige, hvis jeg blot kan få lov at beholde mit elskede Gurre.” Som straf for at foretrække Gurre frem for Guds himmerige rider Valdemar hver nat over markerne og skovene omkring Gurre Slotsruin sammen med sit følge af ryttere på galoperende heste og halsende jagthunde. Tør du tage en tur til ruinen og opdage, om Valdemar Atterdag stadig huserer rundt på sin kulsorte hest? Mærker du ikke suset, kan du i stedet få et sus i maven over den smukke udsigt over Gurre Sø fra Store Ø.

Gurre SlotsruinFoto: Jørgen Andersen

 

NATUREVENTYR - børnenes skattejagt i naturen

Eventyr hører ikke kun hjemme som oplæsning i stuen. Eventyr kan også opleves ude i nationalparken. Med app’en Natureventyr ved hånden kan du tage børnene med på opdagelse i naturen, og lade dem opleve spændende historier fortalt som en skattejagt. Fortællingerne tager udgangspunkt i ting man kan se, høre og røre ved. Undervejs skal børnene svare på spørgsmål og løse udfordringer for at fort-sætte den eventyrlige færd. Der findes en lang række eventyr, og flere af dem tager dig igennem fine områder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Du kan finde en samlet oversigt over de forskellige Natureventyr, som du kan opleve i nationalparken her.

Hånd holder smartphone med Natureventyr-appen åben

Foto: Signe Scharf

 

FLYNDERUPGÅRD - kridstreger og levende lys på lysgården

Tag med på en magisk kunstoplevelse, når nationalparken inviterer til kunstworkshop på lystgården Flynderupgård d. 1. oktober. Der bliver mulighed for at udfolde sin indre kunstner både ude i landska-bet og inde i lystgården. Som noget helt særligt, går turen stille og med stearinlys i glas gennem de gamle stuer på lystgården og stemningen af årenes gang træder i kraft. Sidst på turen venter der del-tagerne en smuk og behagelig overraskelse. Det bliver da vist ikke en mere eventyrlig efterårsople-velse end det. Tilmeld dig kunstworkshoppen på nationalparkens bookingportal.

Barn og voksen tegner ude i naturen

Foto: Det Mobile Akademi