Plan for naturen på Krogerup

Krogerup Højskole vil gerne have en rigere natur omkring højskolen. Der bliver nu lavet en plan for naturen med støtte fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Foto: Krogerup Højskole

Højskolen har henvendt sig til Nationalpark Kongernes Nordsjælland med et ønske om at indgå i fælles projekter om natur og kultur. Det er mundet ud i et samarbejde om at få lavet en plan for, hvad højskolen kan gøre for naturen i sine nærmeste omgivelser.

 

 

Vi er i nationalparken begunstiget af at have mange forskelligartede lodsejere, som bakker op om nationalparkens mål og vil hjælpe os med at indfri vores plan om mere og bedre natur, siger Carl Frederik Bruun, formand for nationalparkens bestyrelse. Krogerup Højskole er en af dem, og vi ser frem til samarbejdet.

Krogerup Højskole er omgivet af park- og skovarealer, som rummer gode muligheder for mere og bedre natur. En plan for højskolens omgivelser skal pege på, hvilke konkrete muligheder, højskolen har for i de kommende år at styrke biodiversiteten til glæde for elever, ansatte og besøgende.

Vi er rigtigt glade for samarbejdet med nationalparken. Vi lægger stor vægt på bæredygtighed og hensynet til naturen i vores undervisning og drift, og med en naturplan vil vi få et godt grundlag for at levere vores bidrag, siger Rasmus Meyer, forstander på højskolen.

Konsulenter med speciale i natur og biodiversitet er sat i gang med arbejdet med planen, der forventes afsluttet til juni. Derefter vil højskolen tage stilling til, hvordan planen kan realiseres.

En del af grundlaget for arbejdet vil bl.a. være den registrering af flagermus, som nationalparken fik gennemført i 2021.