Ledigt job: Projektleder til spændende formidlingsopgaver søges

Publiceret 02-11-2022
Nyhed

Vil du være med til at udvikle Nationalpark Kongernes Nordsjællands identitet blandt børn, unge og lokalbefolkningen i Nordsjælland? Så har vi brug for en stærk projektleder.

Esrum Møllegård
Sekretariatets kontor ligger blandt idylliske omgivelser på Esrum Kloster & Møllegård

Opgaver og organisering

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er Danmarks yngste nationalpark. Vi arbejder for at bevare, styrke og formidle naturen og de kulturhistoriske, landskabelige og friluftlivsmæssige værdier. Nationalparkens virke præges af samarbejde, lokalt ejerskab og afbalancerede løsninger, der også fremmer lokal udvikling.

Vi er i gang med det spændende arbejde med at realisere den første nationalparkplan. Vores dygtige projektleder er flyttet til en anden del af landet, og vi søger derfor en stærk projektleder til at udvikle formidlingen af nationalparkens værdier og muligheder til befolkning, skolebørn og besøgende i samarbejde med områdets museer, naturvejledere, kommuner, frivillige m.fl.

 

Dine primære arbejdsområder vil være:

 • Nationalparkens centrale besøgscenter og øvrige info-rum og formidlingsindgange til nationalparken i samarbejde med eksterne parter.

 • Undervisningsforløb og -materialer til børn, unge og deres lærere, bl.a. sikre fortsættelsen af Konge-Bioblitz (et undervisningsforløb til grundskolerne).

 • Planlægge og udvikle kurser til nationalparkens partnere, foredrag til lokalbefolkning og besøgende og offentlige arrangementer fx Naturens Dag.

 • Projektledelse inden for friluftsliv, fx kortlægge og planlægge faciliteter, styrke det uorganiserede friluftsliv samt formidling på info-tavler og i foldere.

 • Fundraising til projekter.

 

Din profil

Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse som fx biolog eller er lærer med linjefag i biologi og historie. Afsluttet naturvejlederuddannelse vil være en fordel, men ikke et krav.

 

Vi forventer, at du:

 • Er en dygtig formidler og projektleder.

 • Har væsentlig og relevant erhvervserfaring fx med undervisning af og formidling til børn, unge og voksne.

 • Er god til at kommunikere og lydhør overfor mange forskellige interessenter og samarbejdspartnere.

 • Har erfaring med fundraising.

 • Er villig til at påtage dig både store og små opgaver, også de administrative fx journalisering og økonomistyring på dine projekter.

 • Kan betjene nationalparkbestyrelsen og samarbejde med nationalparkrådet.

 • Er bekendt med områdets natur, landskab og kulturhistorie.

 

Som person er du:

 • Aktiv, opsøgende og udadvendt i forhold til opgaver og samarbejdsrelationer.

 • Selvmotiverende, fleksibel og energisk, med en positiv og humoristisk indstilling.

 • I stand til at planlægge, gennemføre og afslutte opgaver til fastsatte deadlines.

 • Stærk i både skrift og tale.

 

Vi tilbyder:

 • Et lille sekretariat på 6, hvor vi løfter i flok.

 • En uformel og ligefrem omgangstone.

 • Mulighed for at præge nationalparkens udvikling.

 • Mange eksterne samarbejdspartnere (lokalbefolkning, organisationer, myndigheder, erhvervsgrupper mm.), der brænder for at være med til at udvikle nationalparken.

 • Fagligt netværk på tværs af de fem danske nationalparker.

 • Flextid.

 • Idyllisk beliggende kontor i en fredet bygning med lavtflyvende landsvaler uden for døren.

 • Engagerede kolleger, der går op i såvel kongerækken som fugle set fra kontoret.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til altid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Tjenestested er nationalparkens sekretariat, som ligger på Esrum Møllegård, Klostergade 12, 3220 Græsted. Sekretariatets medarbejdere refererer til sekretariatschefen.

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid, men nedsat tid kan imødekommes.

Der må påregnes møder uden for almindelig arbejdstid.

Det forventes, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i arbejdstiden.

 

Flere oplysninger

Spørgsmål til stillingen rettes til sekretariatschef Marianne Lund Ujvári, tlf. nr. 25 61 35 43.

 

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 20. november 2020.

Første runde af samtaler forventes afholdt tirsdag den 22. november 2022 og anden runde torsdag den 24. november 2022.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023.