Undervisningen rykker ud i nationalparkens grønne natur

Publiceret 16-05-2022
Nyhed

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fem kommuner i Nordsjælland er gået sammen om at tilbyde 4. – 6. klasser i kommunerne et forløb, der skal åbne elevernes øjne op for biodiversitet.

Kongernes Bioblitz

I løbet af juni vil undervisningen for en række 4.-6. klasser rykke fra klasselokalet og ud i de grønne naturområder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det sker fordi deres lærere har meldt dem til projektet ’Kongernes Bioblitz’, der handler om naturens mangfoldighed (biodiversitet). Målet er at styrke børn og unges kendskab til artsrigdommen og arters levevilkår i forskellige naturområder i nationalparken ved at udvikle og integrere mini-bioblitzer som pædagogisk redskab i mellemtrinnet i folkeskolerne. Forløbet er sat i værk i et samarbejde mellem Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Hillerød Kommune.


Projektet Kongernes Bioblitz vil give eleverne en enestående mulighed for at få åbnet øjnene op for biodiversiteten i Nationalparken. Her får de biodiversitetsbegrebet ind un-der huden og vil forstå vigtigheden af, at vi beskytter alle arterne og deres levesteder, siger Jim Karlstrøm Jensen, projektleder for Kongernes Bioblitz

 

Bioblitz er et velkendt koncept blandt naturens fagfolk, når der skal kortlægges arter i naturområder. Oprindeligt er BioBlitzen udviklet til at forløbe over 24 timer, men i en modificeret mini-version kan den give skolelever en unik indsigt i naturens mangfoldighed, begejstre og udvikle en nysgerrighed efter at lære mere. Det kan desuden også bidrage til den nationale naturvidenskabsstrategi og understøtte, at flere børn og unge interesserer sig for naturfag.


En stopper for børns dalende kontakt til naturen

Børn og unge har generelt mindre kontakt til naturen og dermed stadig svagere kendskab til den danske naturs mangfoldighed. Indsigt i naturen, dens detaljer og dynamik er et vigtigt grundlag for at børn og unge kan udvikle forståelse for samt kompetencer til at tage vare på naturen og dens mangfoldighed.

Nationalparken Kongernes Nordsjælland rummer nogle af landets mest artsrige naturområder, og er derfor et godt udgangspunkt for at bidrage til den læring, som er nødvendig for at opnå større indsigt. Inden eleverne kaster sig over projektet om et par uger, bliver lærerne klædt godt på til at tage undervisningen i felten. Det gør de med et to-dags lærerkursus, hvor de får en naturfaglig opkvalificering på de arter de vil kunne møde og afprøver bioblitz i praksis.

Bioblitz hva' for noget?

Bioblitz er en naturundersøgelse, hvor der registreres så mange arter som muligt inden for et føgn i et afgrænset naturområde. Det giver nemlig et øjebliksbillede af naturområdets tilstand.

Mette Aaskov Knudsen

Projektleder for formidling, undervisning og friluftsliv
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Jim Karlstrøm

Projektleder for Kongernes Bioblitz
Lærer i Halsnæs Kommune