Året der gik: Dyk ned i nationalparkfondens projekter i 2022

Publiceret 16-03-2023
Nyhed

I en ny årsberetning kan du få indblik i de projekter Nationalparkfond Kongernes Nordsjællands har fået udrettet i 2022.

Trafikdræbte oddere, jagtvej-ingeniørkunst, ude-undervisning og faglige foredrag. Projekterne spænder vidt i Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland. Nu er projekterne for 2022 samlet i en årsberetning, hvor du kan læse om nationalparkens aktiviteter i det forgangne år.

 

En hjælpende hånd til sårbare arter

I årets løb har naturprojekternes fokus især været på at skabe større sammenhæng i naturen, bidrage med flere levesteder for særlige og sårbare arter og at opnå bedre viden om naturen i nationalparken. Det har blandt andet ført til udgravning eller oprensning af 16 vandhuller i samarbejde med private lodsejere og kommuner, en forskningsbaseret rapport, der kortlægger vejbarrierer for oddere i nationalparken og 120 mursejlerkasser opsat på offentlige bygninger i de fem kommuner i nationalparken.

 

Formidling ude og inde

Der har i 2022 været fuld trav på formidlingsfronten, og nationalparkfonden har arbejdet med en bred vifte af projekter både ude i landskabet og i det digitale univers. For eksempel fik 40 skoleklasser fornøjelsen af at deltage i projektet ”Kongernes Bioblitz”, der skiftede klasselokalerne ud med naturen og åbnede elevernes øjne for biodiversitet.

Blandt de mange andre formidlingsprojekter, har et særligt fokus været på at forbedre oplevelsen for nationalparkbesøgende. I årets løb er der blevet arbejdet videre med det flerårige projekt, der på sigt munder ud i et ‘besøgscenter’ i forbindelse med Esrum Kloster og Møllegård, ligesom en række kommunale info-steder fortsat har været under udvikling. Formatet af info-stederne er forskelligt, men fælles for dem alle er, at de skal formidle den stedbundne fortælling og lede de besøgende videre ud til oplevelser og aktiviteter i landskabet.

 

Alt det og meget mere kan du læse om i årsberetningen for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland, som udgives i både trykt og digital format. Hent dit fysiske eksemplar nationalparkens inforum på Esrum Kloster & Møllegård.

 

Læs Årsberetning 2022


Kontakt

Marianne Lund Ujvári

Sekretariatschef