Kongelig bolig til fugleverdenens akrobater

Publiceret 24-05-2023
Nyhed

Mursejleren er en af fugleverdenens globetrottere og en fantastisk flyver. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har rundt om i nationalparken fået sat i alt ca. 120 redekasser op for at hjælpe arten, der er truet af mangel på redepladser. Kongehuset hjælper til - 12 redekasser er sat op ved Fredensborg Slot.

Mursejler i luften
Foto: Flyvende mursejler af Lars Rudfeld

Mursejleren er et markant indslag i byens natur. Den aerodynamiske fugl opleves bedst i højsommeren, hvor hujende flokke i stor fart flyver over byens tage. Den kan flyve over 100 km i timen og er en af Europas hurtigste fugle. Den kan også ses på insektjagt over søer og vandhuller.

Mursejleren er i Danmark helt afhængig af menneskeboliger. Eller rettere huller i murværk og under tagsten, hvor den har sin rede. Den slags reder er ved at forsvinde, og mursejleren med dem. Men man kan hjælpe arten ved at sætte særlige redekasser op.

Mursejleren er en fantastisk fugl, som desværre er i tilbagegang. Nationalparken ønsker med dette projekt at demonstrere, hvordan vi kan hjælpe arten. Det er vores store håb, at myndigheder og private vil tage handsken op og systematisk integrere hensynet til mursejleren i byggeri og renoveringer

Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

14 dage i luften til Afrika

Mursejleren lever hele sit liv i luften, bortset fra de få uger, den er på rede. Fuglen fanger insekter, parrer sig og sågar sover i luften. I 9 måneder om året opholder mursejlerens sig i det vestlige og centrale Afrika, men i maj begynder de første mursejlere at ankomme til Danmark. I slutningen af august forlader de fleste mursejlere landet og tager det mere end 7.000 km lange flyv til Afrika i ét stræk – op til 800 km/dag!

 

Redekasser ud over hele nationalparken

De 120 redekasser er sat op rundt om i hele nationalparken i samarbejde med Jesper Toft fra mursejlerne.dk, så mursejlere kan tage dem i brug i år. Vi har fået værdifuld hjælp af både foreninger, private og lokale beredskaber til at sætte kasser op.

Nationalparken har haft fokus på bygninger med demonstrationsværdi, f.eks. undervisnings- og kulturinstitutioner, offentlige bygninger, men også private bygninger, som er synlige for offentligheden. Vi håber, at det kan give ekstra opmærksomhed, at vi har fået lov at sætte kasser op på bygninger ved Fredensborg Slot.

 

Vi havde ikke kunnet gennemføre dette projekt uden opbakning fra positive borgere, institutioner og myndigheder. Skoler, biblioteker, foreninger, virksomheder, institutioner og sågar Fredensborg Slot har lagt gavle til at få sat nye boliger op til mursejlere. En stor tak til alle samarbejdspartnere. I er med eksemplets magt med til at udbrede budskabet om behovet for at gøre en indsats for en truet fugleart.

Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

Opsætning af redekasser på Værftshallerne i Helsingør

Opsætning af redekasser på Værfthallerne i Helsingør - foto: Jesper Toft

 

Hvad kan du gøre?

Hvis du er interesseret i at hjælpe mursejleren, kan du læse mere om dens liv, redekasser og mursejlervenlig bygningsdrift på mursejlerne.dk.

 

Her har nationalparken fået sat redekasser op til mursejlere:

 

Helsingør Kommune (bl.a. med hjælp fra Helsingør Kommunale Beredskab)

 •   Hellebæk, Hornbæk og Snekkersten skoler
 •   Værftshallerne
 •   Flynderupgård
 •   Hornbæk Golfklub

 

Gribskov Kommune

 •   Esrum Mølle (med hjælp fra Storkene.dk)
 •   Gilleleje Golfklub

 

Fredensborg Kommune (bl.a. med hjælp fra Nordsjællands Beredskab)

 •   Krogerup Højskole
 •   Skolen på Slotsvænget
 •   Fredensborg Slot (driftsbygninger)

 

Hillerød Kommune (med hjælp fra Frederiksborg Brand og Redning)

 •   Gadevang, Hillerød Vest Skolen
 •   Skovskolen, Nødebo
 •   Kulsviergården

 

Halsnæs Kommune

 •   Frederiksværk Gymnasium
 •   Lynæs Værft
 •   Frederiksværk Bibliotek
 •   Paraplyen (Jernbanegade 2 A)
 •   Frederiksværkhallerne

KONTAKT

Lars Rudfeld

Projektleder
Natur, geologi og landskab