Muligheden for et naturprojekt ved Karsemosen undersøgt

Publiceret 15-05-2023
Nyhed

Det danske landskab mangler vand. Store arealer er drænet, og det er gået ud over naturen. En stor del af indsatsen for at genoprette vores natur handler derfor netop om at få vandet tilbage i landskabet.

Ryengen
Foto: Ryengen

I nationalparken samarbejder vi med lodsejere om at udvikle projekter, der kan styrke naturindholdet. Alle samarbejder er baseret på frivillighed, og lodsejerne står helt frit i forhold til at vælge, om de vil deltage i naturprojekter sammen med nationalparken.

Et sådant projekt var det at undersøge mulighederne for et naturprojekt ved Arresø. Nationalparken aftalte med lodsejerne at undersøge, om der kunne komme mere vand på området kaldet Karsemosen, hvor en pumpe i dag dræner området. Mere vand ville sammen med ekstensiv græsning kunne gøre området til et utroligt spændende engområde til gavn for fugle som vibe og gul vipstjert og med tiden måske få orkideer i området til at brede sig.

Forundersøgelsen viste, at det er muligt at skabe mere engnatur i området, som ovenikøbet ville give gevinster i forhold til klima og fjordens miljø, men også udfordringer i forhold til Arresøs miljøtilstand. Flere lodsejer ønskede imidlertid ikke, at vi skulle gå videre med at udvikle projektet, og vi er derfor heller ikke gået videre med at undersøge, hvordan udfordringerne kan overkommes. Det ligger helt i forlængelse af princippet om frivillighed. Men vi ønsker, at resultaterne fra nationalparkens undersøgelser skal komme offentligheden til gavn. Du kan derfor læse rapporten her.


KONTAKT

Lars Rudfeld

Projektleder
Natur, geologi og landskab