Store muligheder for rigere natur i Nordsjælland

Publiceret 21-06-2023
Nyhed

Nationalpark Kongernes Nordsjælland rummer mange naturarealer, der er ved at gro til. Nationalparkens lodsejere vil gerne lægge deres naturarealer til græssende dyr, så de holdes lysåbne til gavn for vilde planter og dyr. Det er nogle af konklusionerne i en rapport fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der også viser, at lodsejere efterlyser hjælp og vejledning.

Skotsk Højlandskvæg

Nationalparkens rapport ”Naturgræsning i Nordsjælland – status og perspektiver” giver os et godt indblik i de konkrete udfordringer.

”Den lysåbne natur i det åbne land har brug for et løft. De fugtige enge og moser og de tørre strandenge, heder og overdrev er ofte få og små og omgivet af intensiv landbrugsdrift, der mangler sammenhæng til anden natur og så mangler der store græssende dyr, især kvæg og heste, som var en integreret del af landbruget før i tiden, og som udfyldte den funktion, som vilde græssende dyr tidligere havde. Vi har fra nationalparken stor fokus på at forbedre vilkårene for den biologiske mangfoldighed, og rapporten giver os et godt grundlag for at undersøge muligheder for at finde nye løsninger”.

Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

Nationalparkens lodsejere vil mere natur

Flere lodsejere i nationalparken er motiverede for at arbejde for mere natur. Det viste de interviews, som landbrugskonsulentvirksomheden Agrovi gennemførte i forbindelse med rapporten. Flere vil gerne lægge jord til, men ikke selv have ansvar for dyrene og de savner hjælp og vejledning til at komme i gang.

Desuden er der det centrale spørgsmål: Hvor dyrene skal komme fra? Rapporten konkluderer på baggrund af interviews med dyreholdere, at en væsentlig hindring for naturgræsning er transport af dyrene til de forskellige naturarealer, ikke mindst for deltids-dyreholdere.

 

”Vi er glade for at få bekræftet, at nationalparkens lodsejere gerne vil lægge jord til mere og rigere natur. Vi vil fra nationalparken undersøge, om vi kan bidrage til at udvikle en metode, så der kan komme græssende dyr, også på de små privatejede naturarealer.”

Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 

Nationalparken vil nu i samarbejde med repræsentanter for de forskellige interesser – lodsejere, dyreholdere og myndigheder – se nærmere på muligheden for at gennemføre et pilotprojekt, hvor der skaffes dyr til naturarealer i Nordsjælland.

Du kan læse mere i rapporten ”Naturgræsning i Nordsjælland – status og perspektiver”, som er udarbejdet af Agrovi for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.


KONTAKT

Lars Rudfeld

Projektleder
Natur, geologi og landskab
Per Kølster formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Per Kølster

Bestyrelsesformand