Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en selvstændig, statslig fond. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven. Fonden ejer ingen jord i nationalparken.

Vidste du at...

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er med sine 263 km2 Danmarks næststørste nationalpark

én af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er en del af nationalparken.

nationalparken rummer to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

fra øst til vest ses spor af kirke- og kongemagt i form af slotte, klostre og borgruiner

der findes mange forskellige typer natur i nationalparken med dens søer, skove, strandenge, klitarealer, kalkoverdrev og moser m.m.

over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder – altså områder udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper

Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr

Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bestand af bævere

© Foto: Vej i Parforcejagtlandskabet; Daniel Overbeck ǀ Hellebæk Kohave fra oven; Peter Lassen ǀ Græssende køer i Hellebæk Kohave; Tine Uffelmann