Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Vidste du:

  • at Nationalpark Kongernes Nordsjælland med sine 263 km2 er Danmarks næststørste nationalpark?
  • at én af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er en del af nationalparken?
  • at nationalparken rummer to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland?
  • at der fra øst til vest ses spor af kirke- og kongemagt i form af slotte, klostre og borgruiner?
  • at der findes mange forskellige typer natur i nationalparken med dens søer, skove, strandenge, klitarealer, kalkoverdrev og moser mm.?
  • at over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder – altså områder udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper?
  • at Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr?
  • at Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bestand af bævere?

Få fod på organisationen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en selvstændig, statslig fond. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven. Fonden ejer ingen jord i nationalparken.

Fonden ledes af en lokalt forankret bestyrelse udpeget af miljø- og fødevareministeren. Bestyrelsen nedsatte den 1. februar 2019 et nationalparkråd, som skal rådgive i principielle spørgsmål og sager af større betydning.

Bestyrelsen har også nedsat et sekretariat, som varetager den daglige drift og bidrager til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen.

Læs mere om bestyrelsen, sekretariatet og rådet

 

Nationalpark og naturnationalpark

Der hersker en vis forvirring om, hvad forskellen på nationalparker og naturnationalparker er. Det er forståeligt, både pga. navneligheden og fordi vi i Nordsjælland har begge typer parker.

Læs her om nationalparker og naturnationalparker

 

Vi beskytter dine data

Læs vores persondatapolitik

 

© Foto: Hellebæk Kohave; Klavs Nielsen ǀ Hammermøllen Skov og Teglstrup Hegn; Naturstyrelsen