Fakta om nationalparker og naturnationalparker

Der hersker en vis forvirring om, hvad forskellen på nationalparker og naturnationalparker er. Det er forståeligt, både pga. navneligheden og fordi vi i Nordsjælland har begge typer parker.

Nationalparken – består af private, statslige og kommunale arealer.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland ledes efter nationalparkloven af en nationalparkfond, hvor en bestyrelse beslutter udviklingen af Nationalparken i samarbejde med lodsejere og myndigheder. Vi ejer nemlig ikke selv jord.

Det primære formål er at bidrage til at styrke, bevare og formidle natur og biodiversitet. I Nationalparken har vi også en særlig forpligtelse til at styrke og bevare kulturhistorien. Derudover skal vi også have fokus på følgende områder: Bevare og styrke landskab og geologiske værdier, styrke friluftslivet, styrke forskning og formidling, samt understøtte lokal udvikling og forankring.

 

Hvad gør vi Nationalpark Kongernes Nordsjælland for at forbedre naturen?

Vi har i vores Nationalparkplan (2020 – 2026) et ambitiøst program for hvordan vi, i samarbejde med lodsejere (private, kommunale og statslige), kan skabe bedre natur i nationalparken.

I Nationalparken er vi altid glade, når vores lodsejere gør en indsats for naturen. Det gælder også offentlige lodsejere som Naturstyrelsen og er helt i tråd med vores formål som beskrevet i Bekendtgørelse for Nationalpark Kongernes Nordsjælland (BEK nr. 520 af 27/04/2020). Vi har derfor valgt at stille os positive over for intentionen bag naturnationalparkerne – om end vi er kede af navne-forvirringen!

Naturnationalparker – ligger på Naturstyrelsens arealer.

Naturnationalpark Gribskov ligger på Naturstyrelsens areal, og det er styrelsen alene, der er ansvarlig for at udvikle naturnationalparken (herunder opsætte hegn) og sikre at lovens krav til f.eks. dyrevelfærd overholdes. Naturnationalpark Gribskov omfatter ca. 1/5 af Gribskov (godt 1.300 ha), dvs. ca. 5 % af Nationalpark Kongernes Nordsjællands areal.

I 2022 blev ydereligere ét område i Nationalpark Kongernes Nordsjælland udpeget til naturnationalpark - det 631 ha store område Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn. Læs mere om naturnationalparkerne.

Beslutningen om at etablere Naturnationalparker er taget af et bredt politisk flertal i Folketinget, som ønsker at give naturen plads og mulighed for at udvikle sig på mere naturlige præmisser. Målet er større biologisk mangfoldighed og ønsket er, at det skal ske hurtigt. Ifølge mange forskere kan den biologiske mangfoldighed bl.a. fremmes ved at sætte græssende dyr bag hegn og lade dem græsse der hele året sammen med de hjorte, som allerede er i området.