Organisation

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en selvstændig, statslig fond. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven. Fonden ejer ingen jord i nationalparken.

Bestyrelsen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er juridisk set en fond og et selvstændigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode.

Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken. Visionen for nationalparken er: 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en levende nationalpark, der bevarer og udvikler natur, landskab, kulturarv og friluftsliv.

Med oplevelser for alle binder vi historien sammen med fremtiden i en stærk fortælling, som styrker bevidstheden om Danmarks rigeste natur- og kulturarv.

 

Læs forretningsordenen for bestyrelsen her

Mødedatoer i 2022

 • 23. maj kl. 16.00-19.00
 • 21. juni kl. 16.30-19.00
 • 1. september kl. 16.30-19.00
 • 23. november kl. 16.30-19.00

Sekretariat

Sekretariatet er nedsat af bestyrelsen til at varetage den daglige drift og bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen. 

Kontakt sekretariatet

Rådet

Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet medvirker også til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning.

Et nyt råd er for nuværende ved at blive nedsat af bestyrelsen og vil bestå af medlemmer, som indstilles af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Rådet besidder en bred faglig viden og solide netværk indenfor natur, kulturhistorie, friluftsliv, geologi, formidling, undervisning, turisme og erhverv. Rådet repræsenterer så vidt muligt hele nationalparken geografisk.

Indstil en kandidat til Nationalparkrådet

Læs nationalparkrådets kommissorium

 

Mødedatoer i 2022

 • Der er endnu ikke fastsat mødedatoer for 2022

Bestyrelsesmedlemmer 2022-2026


 • Formand Per Kølster
 • Fredensborg Kommune, Hanne Berg
 • Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost
 • Halsnæs Kommune, Mads Vergo
 • Helsingør Kommune, Birgitte Bergman
 • Hillerød Kommune, Kirsten Jensen
 • Naturstyrelsen, Jens Bjerregaard Christensen
 • Danmarks Naturfredningsforening, Søren Mark Jensen
 • Friluftsrådet, Poul Erik Pedersen
 • VisitDenmark, Annette Sørensen
 • Danmarks Jægerforbund, Carl Holten-Andersen
 • Landbrug & Fødevarer, Kaare Larsen
 • Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, Jette Haugaard
 • Nationalparkrådet, indstilling afventer
 • Nationalparkrådet, indstilling afventer

 

 

Rådsmedlemmer 2019 - april 2022 


 • Kulsviergården, Ole Hjorth Caspersen (formand)
 • Dansk Botanisk Forening, Andreas Kelager
 • Hellebæk Kohaves Venner, Klavs Nielsen
 • Dansk Ornitologisk Forening, Erik Mandrup Jacobsen
 • Dansk Geologisk Forening og Nationalkomiteen for Geologi, Michael Houmark-Nielsen
 • Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og Danmark Naturfredningsforening Halsnæs, Dorte Rørbeck Mathiassen
 • Flynderupgård, Museerne Helsingør, Michael Gyldendal
 • Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen
 • Museum Nordsjælland, Ole Lass Jensen
 • Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening, Sally Schlichting
 • DGI og DIF, Per Frost Henriksen
 • Dansk Vandrelaug og Dansk Vandrelaug Nordsjælland, Ruth Pedersen
 • Foreningen Esrum-Tisvildevejen, Rigmor Westh Baagøe
 • Gribskov Spisekammer, Thomas Elletoft Køster
 • C4 Forening, Erik Helmer Pedersen
 • Det Danske Spejderkorps og en række spejder- samt børne- og ungdomsorganisationer, Louise Roum
 • Gribskov Folkeuniversitet og Helsingør Folkeuniversitet, Poul Erik Kandrup
 • Skovskolen, Thomas Færgeman
 • Særligt udpeget, Emil Blicher Bjerregård
 • Særligt udpeget, Luise Gomard
 • Særligt udpeget, Katrine Hofman Bang
 • Særligt udpeget, Jette Baagøe

 

© Foto: Troldeskoven i Tisvilde Hegn; Flemming Kirstein