Organisation

Bestyrelsen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er juridisk set en fond og et selvstændigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode.

Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken. Visionen for nationalparken er: 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en levende nationalpark, der bevarer og udvikler natur, landskab, kulturarv og friluftsliv.

Med oplevelser for alle binder vi historien sammen med fremtiden i en stærk fortælling, som styrker bevidstheden om Danmarks rigeste natur- og kulturarv.

Læs forretningsordenen for bestyrelsen her

Mødedatoer i 2021

 • 2. februar kl. 16.30-19.00
 • 9. marts kl. 16.30-19.30
 • 11. maj kl. 17.00-19.00
 • 15. juni kl 8.30-11.30
 • 23. september kl. 16.30-19.30
 • 30. november kl. 16.30-20.00

Sekretariat

Sekretariatet er nedsat af bestyrelsen til at varetage den daglige drift og bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen. 

Kontakt sekretariatet

Rådet

Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet medvirker også til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning.

Rådet er nedsat af bestyrelsen og består af 22 medlemmer, som er indstillet af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Rådet  besidder en bred faglig viden og solide netværk indenfor natur, kulturhistorie, friluftsliv, geologi, formidling, undervisning, turisme og erhverv. Rådet repræsenterer så vidt muligt hele nationalparken geografisk.

Læs nationalparkrådets kommissorium

Læs nationalparkrådets forretningsorden 

Mødedatoer i 2021

 • 3. marts kl. 16.30-19.30
 • 9. juni kl. 16.30-19.30
 • 13. september kl. 16.30-19.30
 • 22. november kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmedlemmer 2018-2022


 • Formand Carl Frederik Bruun
 • Fredensborg Kommune, Freja Brabæk Kristensen
 • Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost
 • Halsnæs Kommune, Steffen Jensen
 • Helsingør Kommune, Benedikte Kiær 
 • Hillerød Kommune, Kirsten Jensen
 • Danmarks Naturfredningsforening, Peter Skat Nielsen
 • Friluftsrådet, Poul Erik Pedersen
 • Landbrug & Fødevarer, Lars Jonsson
 • Danmarks Jægerforbund, Kirsten Skovsby
 • VisitDenmark, Annette Sørensen
 • Naturstyrelsen, Jens Bjerregaard Christensen
 • Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, Jette Haugaard
 • Nationalparkrådet, Ole Lass Jensen
 • Nationalparkrådet, Jette Baagøe

 

 

Rådsmedlemmer 2019-2022


 • Dansk Botanisk Forening, Andreas Kelager
 • Hellebæk Kohaves Venner, Klavs Nielsen
 • Dansk Ornitologisk Forening, Erik Mandrup Jacobsen
 • Dansk Geologisk Forening og Nationalkomiteen for Geologi, Michael Houmark-Nielsen
 • Kulsviergården, Ole Hjorth Caspersen
 • Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og Danmark Naturfredningsforening Halsnæs, Dorte Rørbeck Mathiassen
 • Flynderupgård, Museerne Helsingør, Michael Gyldendal
 • Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen
 • Museum Nordsjælland, Ole Lass Jensen
 • Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening, Sally Schlichting
 • DGI og DIF, Per Frost Henriksen
 • Dansk Vandrelaug og Dansk Vandrelaug Nordsjælland, Ruth Pedersen
 • Foreningen Esrum-Tisvildevejen, Rigmor Westh Baagøe
 • Gribskov Spisekammer, Thomas Elletoft Køster
 • C4 Forening, Erik Helmer Pedersen
 • Det Danske Spejderkorps og en række spejder- samt børne- og ungdomsorganisationer, Louise Roum
 • Gribskov Folkeuniversitet og Helsingør Folkeuniversitet, Poul Erik Kandrup
 • Skovskolen, Thomas Færgeman
 • Særligt udpeget, Emil Blicher Bjerregård
 • Særligt udpeget, Luise Gomard
 • Særligt udpeget, Katrine Hofman Bang
 • Særligt udpeget, Jette Baagøe

 

© Foto: Troldeskoven i Tisvilde Hegn; Flemming Kirstein