Organisation

Bestyrelsen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er juridisk set en fond og et selvstændigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode. Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken.

I den nuværende bestyrelse sidder repræsentanter fra de fem kommuner (Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Fredensborg), Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark samt to medlemmer fra nationalparkrådet.

Nationalparkens formand Carl Frederik Bruun er blevet udpeget af miljø- og fødevareministeren.

Læs forretningsordenen for bestyrelsen her

Mødedatoer i 2020

30. januar 6. maj
24. marts 25. juni

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en levende nationalpark, der bevarer og udvikler natur, landskab, kulturarv og friluftsliv.

Med oplevelser for alle binder vi historien sammen med fremtiden i en stærk fortælling, som styrker bevidstheden om Danmarks rigeste natur- og kulturarv. 

Sekretariat

Bestyrelsen har nedsat et sekretariat til at varetage den daglige drift og bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen. Sekretariatet består af en sekretariatschef og tre medarbejdere.

Kontakt sekretariatet

Rådet

Bestyrelsen har nedsat et nationalparkråd for en tilsvarende fireårig periode. Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet medvirker også til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning. Nationalparkrådet består af 22 medlemmer, hvoraf to medlemmer sidder med i bestyrelsen.

Rådets medlemmer er indstillet af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Tilsammen rådets medlemmer besidder en bred faglig viden og solide netværk indenfor hvert af emneområderne: Natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, og erhverv. Rådets medlemmer repræsenterer så vidt muligt hele nationalparken geografisk.

Læs nationalparkrådets kommissorium

Læs nationalparkrådets forretningsorden 

Mødedatoer i 2019

21. februar 13. august
28. marts 21. oktober
17. juni 28. november

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem

Indstillet af:

Carl Frederik Bruun

Miljø- og Fødevareministeren

Freja Brabæk Kristensen

Fredensborg Kommune

Anders Gerner Frost

Gribskov Kommune

Steffen Jensen

Halsnæs Kommune

Benedikte Kiær

Helsingør Kommune

Kirsten Jensen

Hillerød Kommune

Peter Skat Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening

Poul Erik Pedersen

Friluftsrådet

Lars Jonsson

Landbrug & Fødevarer

Kirsten Skovsby

Danmarks Jægerforbund

Annette Sørensen

VisitDenmark

Jens Bjerregaard Christensen

Naturstyrelsen

Jette Haugaard

Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland

Ole Lass Jensen

Nationalparkrådet

Mette Aaskov Knudsen

Nationalparkrådet

Rådsmedlemmer

Rådsmedlem

Forening

Andreas Kelager

Dansk Botanisk Forening

Klavs Nielsen

Hellebæk Kohaves Venner

Erik Mandrup Jacobsen

Dansk Ornitologisk Forening

Michael Houmark-Nielsen

Dansk Geologisk Forening og Nationalkomiteen for Geologi

Ole Hjorth Caspersen

Kulsviergården

Dorte Rørbeck Mathiassen

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs

Maibritt Bager

Museerne Helsingør

Frank Allan Rasmussen

Industrimuseet Frederiksværk

Ole Lass Jensen

Museum Nordsjælland

Sally Schlichting

Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund (DRF) og Dansk Islandshesteforening (DI)

Per Frost Henriksen

DGI og DIF, repræsenterende idrætslivet i Nordsjælland

Ruth Pedersen

Dansk Vandrelaug Nordsjælland, Dansk Vandrelaug

Rigmor Westh Baagøe

Foreningen Esrum-Tisvildevejen

Thomas Elletoft Køster

Gribskov Spisekammer

Erik Helmer Pedersen

C4 Forening

Louise Roum

BUS Hillerød, Spejdercentret Gurredam og Spejderfonden Gurredam, BUS Fredensborg, Saltruplejren, Claus Nar Gruppe, Det Danske Spejderkorps

Poul Erik Kandrup

Gribskov Folkeuniversitet og Helsingør Folkeuniversitet

Mette Aaskov Knudsen

Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Emil Blicher Bjerregård

Særligt udpeget

Luise Gomard

Særligt udpeget

Katrine Hofman Bang

Særligt udpeget

Jette Baagøe

Særligt udpeget

 

 

© Foto: Troldeskoven i Tisvilde Hegn; Flemming Kirstein