Organisation

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en selvstændig, statslig fond. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven. Fonden ejer ingen jord i nationalparken.

Bestyrelsen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er juridisk set en fond og et selvstændigt organ indenfor den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer. Medlemmerne er udpeget af miljø- og fødevareministeren for en fireårig periode.

Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og udvikle nationalparken. Visionen for nationalparken er: 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en levende nationalpark, der bevarer og udvikler natur, landskab, kulturarv og friluftsliv.

Med oplevelser for alle binder vi historien sammen med fremtiden i en stærk fortælling, som styrker bevidstheden om Danmarks rigeste natur- og kulturarv.

 

Læs forretningsordenen for bestyrelsen her

Mødedatoer i 2023

 • 13. marts kl. 16.30-19.00
 • 12. juni kl. 16.30-19.00
 • 6. september kl. 16.30-19.00
 • 8. november kl. 16.30-19.00

Sekretariat

Sekretariatet er nedsat af bestyrelsen til at varetage den daglige drift og bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen. 

Kontakt sekretariatet

Rådet

Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet medvirker også til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning.

Et nyt råd er for nuværende ved at blive nedsat af bestyrelsen og vil bestå af medlemmer, som indstilles af organisationer, netværk og enkeltpersoner i området. Rådet besidder en bred faglig viden og solide netværk indenfor natur, kulturhistorie, friluftsliv, geologi, formidling, undervisning, turisme og erhverv. Rådet repræsenterer så vidt muligt hele nationalparken geografisk.

Læs nationalparkrådets kommissorium

 

Læs forretningsordenen for nationalparkrådet 

 

Mødedatoer i 2023

 • 9. januar kl. 16.30-19.00
 • 24.  april kl. 16.30-19.00
 • 28. august kl. 16.30-19.30
 • 25. oktober kl. 16.30-19.30

   

Bestyrelsesmedlemmer 2022-2026


 • Formand Per Kølster
 • Fredensborg Kommune, Mie Stattau
 • Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost
 • Halsnæs Kommune, Mads Vergo
 • Helsingør Kommune, Birgitte Bergman
 • Hillerød Kommune, Kirsten Jensen
 • Naturstyrelsen, Jens Bjerregaard Christensen
 • Danmarks Naturfredningsforening, Søren Mark Jensen
 • Friluftsrådet, Poul Erik Pedersen
 • VisitDenmark, Annette Sørensen
 • Danmarks Jægerforbund, Carl Holten-Andersen
 • Landbrug & Fødevarer, Kaare Larsen
 • Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, Jette Haugaard
 • Nationalparkrådet, Erik Helmer Pedersen 
 • Nationalparkrådet, Louise Lind Roum 

 

 

Rådsmedlemmer november 2022-2026 


 •  Dansk Botanisk Forening, Andreas Kelager
 • Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs, Birgitte Bentzon Bang
 • DIF og DGI Nordsjælland, Bo Simonsen
 • Fredensborg Naturskole, Charlotte Åsell Pedersen 
 • C4 Foreningen, Erik Helmer Pedersen
 • Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen
 • Lokalforeningsrådet, Henny Green
 • Alsønderup Sogns Lokalråd, Jesper Fogt Nielsen
 • Det Danske Spejderkorps, Katrine Dam Abildgren
 • Dansk Handicap Forbund, Kirsten Rolfsager
 • Hellebæk Kohaves Venner, Klavs Nielsen
 • Københavns Universitet, Lone Søderkvist Kristensen
 • Skovskolen / KU, Louise Lind Roum
 • Støttegruppe for økologer i Kongernes Nordsjælland, Marianne Christensen
 • Flynderupgård, Michael Gyldendal
 • Dansk Geologisk Forening, Michael Houmark-Nielsen
 • Helsingør Folkeuniversitet, Niels Hald
 • Museum Nordsjælland, Ole Lass Jensen
 • LAG Halsnæs-Gribskov, Peter Plant
 • Nordsjællands Ridelaug – Paraplyorganisationen, Sally Schlichting

 

 

 

 

 

© Foto: Troldeskoven i Tisvilde Hegn; Flemming Kirstein