Foreslå en egnet kandidat til en plads i nationalparkrådet

Deadline for indstilling: d. 8. august 2022

 

Jeg/vi foreslår, at følgende forening, interesseorganisation eller lignende får en plads i nationalparkrådet:

Den foreslåede kandidat vil primært repræsentere (vælg minimun 1) *

(Ignorer den røde asterisk ud for hver valgmulighed: Det er muligt kun at sætte et kryds)

Kandidaten er særligt knyttet til (vælg minimum 1) *

(Ignorer den røde asterisk ud for hver valgmulighed: Det er muligt kun at sætte et kryds)

Felter med (*) skal udfyldes

Har du spørgsmål? Så kontakt os på:

Rådet rådgiver bestyrelsen og behandler spørgsmål stillet af bestyrelsen, som er af større betydning eller er principielle.

Dertil kan rådets medlemmer i mindre omfang fungere som faglig sparring for sekretariatet i fagudvalg samt i tværgående udvalg på konkrete projekter.

Rådets funktionsperiode følger bestyrelsens. Dvs. fra 2022 til 2026.

Antallet af møder er 2-3 pr. år.

Rådets medlemmer kan derudover stille sig til rådighed for sekretariatet med faglig sparring ved at deltage i et af fem fagudvalg. I fagudvalgene drøftes projektudvikling, formidling og forskning. Antallet af fagudvalgsmøder er 1-2 pr. år.

Rådets medlemmer kan også bidrage i tværgående rådgivende udvalg fx partnerskabsudvalget. Antallet af møder i tværgående udvalg er 2-5 om året.

Rådet har ikke beslutningskompetence på nationalparkens vegne.

Rådet har dog to pladser i nationalparkens bestyrelse. Disse kan ikke komme fra de organisationer, der i forvejen er repræsenteret i bestyrelsen.