Besøgscenter og infosteder

Besøg et af nationalparkens inforum og gå på opdagelse med fortællinger om nationalparken og historien i lokalområdet. Her kan du hente turfoldere til din vandretur eller finde inspiration til din næste nationalparkoplevelse.

Nationalparkens besøgscenter

Nationalparken arbejder på at åbne et centralt besøgscenter på Esrum Kloster & Møllegård. Indtil da kan du finde inspiration og hente turfoldere i inforummet i klosterbutikken på matriklen.

Arsenalet og Projektilmagasinet

Halsnæs

Arsenalet & Projektilmagasinet

Torvet 18-20, 3300 Frederiksværk

undefined  indmus.dk
undefined
  Obfuscated EmailObfuscated Email  +45 47 72 06 05

Læs mere om området

Flynderupgård

Helsingør

Flynderupgård

Agnetevej 9, 3060 Espergærde

undefined  flynderupgaard.dk
undefined
  Obfuscated EmailObfuscated Email  +45 49 28 19 00

Læs mere om området

Esrum Kloster & Møllegård

Gribskov

Esrum Kloster og Møllegård

Klostergade 12, 3230 Græsted

undefined  esrum.dk
undefined
  Obfuscated EmailObfuscated Email  +45 48 36 04 00

Læs mere om området

Under Kronen inforum i Fredensborg

Fredensborg

Infocenter

Jernbanegade 1, 3480 Fredensborg

 

 

Læs mere om området

Store Dyrehave - indgang ved Overdrevsvejen

Hillerød

Store Dyrehave

Glarmestervej - indkørsel ved Overdrevsvejen

 

 

Læs mere om området

 

 

Arsenalet og Projektilmagasinet

KRUDT, KUGLER OG NATURKRAFT

Naturens kræfter spiller ind mange steder i Frederiksværk. Sandflugten har ædt sig ind i landet og omdannet den tidligere Arrenæs fjord til en sø. Søen fik senere en afgørende betydning for, at der i starten af 1700-tallet blev anlagt en tidlig industriproduktion af våben til den danske hær. Vandkraft var en afgørende ressource, hvorfor man lod soldater og svenske krigsfanger udgrave Arresø kanal, der forbandt Arresø med Roskilde Fjord i starten af 1700-tallet.

Arsenalet i Frederiksværk er et fysisk vidnesbyrd om den stærke kongelige industri- og militærhistorie, der knytter sig til Frederiksværk by. Med sin fortid som fabrikssamfund rummer Frederiksværk og det omkringliggende landskab tydelige spor fra en historiske periode, hvor den omkringliggende natur var en afgørende ressource i styrkelsen af landets militære magt. I Arsenalet kan du se udstillingen om Frederiksværks spændende industrihistorie og blive draget ind i Nationalpark Kongernes Nordsjællands fortælling.

 

> Besøg Arsenalet

 

Flynderupgård

LYSTGÅRD OG LANDSKAB

I Helsingør finder man både unikke naturområder, som Teglstrup Hegn, og tydelige symboler på kongens magt, som Kronborg Slot i Helsingør by. Flynderupgård også på en anden vinkel – nemlig fortællingen om Danmark som landbrugsland, om bødernes fødevareproduktion og forsyning af kongen og opdyrkningsmetoder gennem tiden.

Flynderupgård skriver sig med sin fortid som lystgård også ind i en samlet fortælling om Nordsjælland som et naturskønt, rekreativt åndehul i kontrast til storbyens hektiske liv og med plads til aktiv udfoldelse. Flynderupgård er allerede etableret som et lokalt samlingssted, og tilbyder i dag mange udendørsoplevelser for både børn og voksne i den omkringliggende natur.

 

> Besøg Flynderupgård

Esrum Kloster & Møllegård

I MUNKENES FODSPOR

Den stedbundne kernefortælling på stedet er et klart eksempel på den indflydelse menneskets relation til naturen har haft på det nordsjællandske landskab. Esrum Kloster har, med en fortid som et af middelalderens største klostre i Nordeuropa, sat et markant aftryk på den omkringliggende natur. Før reformationen var klosteret en stor jordejer, men måtte overdrage landområderne til kongen, da klosterordnen blev afviklet omkring år 1559. Selvom kun en mindre del af klosteret står tilbage i dag, er stedet fyldt med fortællinger om, hvordan munkene dyrkede jorden og tæmmede naturen og om kirkens magtrelation til konge og lokale bønder. Fra Esrum Kloster går man i munkenes fodspor i både fysisk forstand via pilgrimsruter og i spirituel forstand gennem en forståelse af religion og troens betydning og ikke mindst i en bredere kulturhistorisk forstand, hvor man dykker ned i det levede liv på og omkring klosteret.

> Besøg Esrum Kloster & Møllegård

Under Kronen inforum i Fredensborg

KONGEHUSET VED ESRUM SØ

Under kronen ligger midt i Fredensborg by tæt ved slottet, slotshaven og Esrum Sø, og er dermed et oplagt start- eller slutpunkt for en tur ud i det kongelige lystlandskab og langs Esrum Sø.

Ved Fredensborg Slot og slotshave lever fortællingen om det danske kongehus i bedste velgående. Slottet blev opført i 1722 og bruges stadig flittigt af kongefamilien som ramme for både private og offentlige begivenheder. Esrum Sø, som kan ses fra slottet, er også blevet brugt til praktiske og rekreative formål for kongefamilien.

Dette vidner Frederik IV’s gamle bådhus, Chaluphuset, om, som kan opleves den dag i dag. Huset blev bygget så højt, at der var plads til, at kongens Chalup kunne sejle helt ind. Navnet Dronningens Kovang minder om, at Kongehuset her havde sine græssende husdyr gående som en del af fødevareforsyningen til slottet.

Underkronen: Jernbanegade 1, 3480 Fredensborg

Store Dyrehave Hilleød

MENNESKET, MAGTEN OG NATUREN

I Store Dyrehave ligger historierne om Nationalpark Kongernes Nordsjælland og venter på dig, hvor magtens landskab udfolder sig demonstrativt i det UNESCO-udpegede Parforcejagtlandskab fra 1600-tallet. Her kan du stå på kongestenen og se ned af de 8 jagtveje, der står ud fra stenen som stråler fra en stjerne.  

Vores indsats handler i dag om at passe på naturen - f.eks. bevarelsen af søer og moser - heriblandt Rågårds Mose – for at sikre et spændende og varieret planteliv og give borgerne bedre muligheder for friluftsoplevelser. I Store Dyrehave kan du både se rådyr og dådyr, i de gamle hule træer kan du finde sortspætte og ved søer og moser vrimler det med guldsmede.

Hvad enten du er til det stille søspejl, duften af skov, storheden i landskabet eller mountainbike, orienteringsløb, en tur i skoven med din hund, så ligger Store Dyrehave parat med masser af aktiviteter og oplevelser.

> Besøg Store Dyrehave