Udforsk naturen

Naturen i nationalparken er præget af varierede skove og store søer, bundet sammen af overdrev, heder og landbrugsland. Tag på udflugt og gå selv på opdagelse Kongernes Nordsjællands perlerække af vidunderlig natur.

Skoven

Over halvdelen af nationalparkens areal er dækket af skov. Flere af skovene har været her siden de indtog landskabet efter istiden. Tag på skovtur og oplev årstidernes forunderlige foranderlighed.

Gribskov

Havørn | Fortidsminder  | Dådyr  | Urørt skov

Tisvilde Hegn

Troldeskov | Slotsruin | Oltidsvejen | Enebærdalen

Teglstrup hegn

Kohave | Højmose | Hammermøllen | Fugleskjul

Store Dyrehave

Parforcejagt | Hundeskov | Mountainbike | Fantastiens Ø

Krogerup Skovene

Mindesten | Lindeallé | Teglovn | Herregårdslandskab

Søer og vandløb

Danmarks to største søer Arresø og Esrum Sø er del af nationaparken, og sammen med mange små søer dækker de ca. 1/4 af nationalparkens areal. Oplev det rige dyre- og planteliv nær de mange søer og vandløb.

Esrum Sø

Fiskeørn | Danmarks vandrigeste sø | Hvinand | Kongens Bøge

Arresø

Danmarks største sø | Habitatområde | Pøle Å | Gæs

Pøle Å

Bævere | Morænelandskab | Engsøer | Fugleliv

Holløse Bredning

Fugleudkigspost | Genoprettet | Moseområde

Gurre Sø

Øen i søen | Fugletårn | Slotsruin | Hættemågekoloni

Det åbne land

Oplev i nationalparken Sjællands største hede hvor du bl.a. kan se hugorme, sortstrubet bynkefugl og sjældne sommerfugle. På overdrev og enge går dyr og græsser, for at give plads til dyr og planter som har brug for lys og varme.

Rusland

Statuepark | Lyngbakker | Enebær | Fyrretræer

Melby overdrev

Sommerfugle | Lynghede | Nikkende kobjælder

Arrenæs

Moseområder | Gravhøje | Dronningholm | Bævere

Hellebæk kohave

Kvæg | Overdrev | Højmose | Godslandskab

Kysten

Kystens landskab er skabt af havet, sandet og blæsten. Oplev krogede troldetræer og det bakkede klitlandskab langs den nordlige kyst. Ved de vestlige kystskrænter lever digesvaler og fugleedderkopper på et af de tørreste steder i landet.

Hornbæk Plantage

Offersten | Sandflugt | Strandlegeplads | Troldetræer

Skuldeklint

Digesvaler | Udsigtspunkt | Nedbørsfattigt | Fugleedderkopper

Tisvilde strand

Klitlandskab | Naturlegepladser | Fuglekig | Helenekilden