Arrenæs

Arrenæs

Arrenæs stikker ind i Danmarks største sø Arresø, og området er fascinerende at besøge for både natur- og fortidsinteresserede. Området er under særlig fuglebeskyttelse og byder på en bemærkelsesværdig smuk og varieret natur. Der er massere af fugle at se fra de to fugletårne på næsset, men du kan også være heldig at se nogle af Arrenæs' nyeste beboere - bæverne. Du kan beundre deres dæmning fra et bæverskjul, eller gå på jagt efter de gamle gravhøje fra bronzealderen, der giver en storslået udsigt over mark, skov og sø.

Bliv inspireret til oplevelser på Arrenæs

Arrenæs rummer et væld af spændende udflugtsmål. Find evt. mere inspiration på Naturstyrelsens naturguide

Bæverskjul ved dæmning i Dronningholm mose

Bæverdæmningen

Ved Dronningholm Mose, der har udløb til Arresø, har Arresæs byeste beboere slået sig ned. Det er nogle af de bæverpar, der blev sat ud i Arresø i perioden 2009-2011. Bæverne har selv fundet vej til Arrenæs, hvor de har bygget et bo på en ø inde i mosen. De har hævet vandstanden i mosen ved at bygge en dæmning, som du kan se fra vejen. Bæverboet kan ses fra et bæverskjul. Der er en lille fin umærket sti rundt om mosen, som også fører forbi Dronningholm Slot, der nu er en ruin.

Auderød Havn

Auderød Skov og Havn

På spidsen af halvøen Arrenæs Næb ligger Auderød Skov. Skoven er på 72 ha og ligger helt ud til Arresøens bredder. Skoven er nabo til Auderødlejeren, som tidligere var Søværnets Eksercersskole. Den nedlagte militærskole har efterladt sig et mindre havneanlæg ud til Arresø, som blev brugt til at lære marinesoldaterne sømandskundskaber. I dag drives havnen af foreningen Naturcenter Auderød Havn i samarbejde med Naturstyrelsen, og havnen fungerer som udgangspunkt for små sejlbåde, joller og roere, ligesom området byder på et stort bålhytte-shelter og et mindre shelter.

Dronningholm borgruin

Dronningholm

Borgen Dronningholm blev formentligt opført af Valdemar Sejr i begyndelsen af 1200-tallet. Dronningholm fungerede som en fæstning med voldgrav og tykke mure, men det gode jagtterræn i området kan også have haft en betydning for anlæggelsen. Historien går, at Valdemar Sejr byggede slottet og forærede det til sin dronning i morgengave. Borgen var i brug indtil midten af 1500-tallet, hvor den blev nedlagt. Siden er stenene blandt andet brugt til at opføre Frederiksborg Slot.

Bæveren omdanner moser

Bæveren uddøde i Danmark for ca. 2000 år siden. I 2009-2011 blev arten genindført i Arresø-området. Bæverne bidrager til at genskabe en naturlig dynamik ved at "græsse" på vegetationen, typisk mosestrøg langs vandløb og søer, og ved at ændre på vandets veje med deres byggeri af dæmninger. Man kan være heldig at møde bævere ved bl.a. Dronningholm Mose på Arrenæs og i Pøleåen. Der er nu over 50 bævere i Nordsjælland.

Spor af bæver på Arrenæs

Næsset i den brune sø

Arre er et gammelt ord for farven brun. Det anses for at være søens oprindelige navn, hvor endelsen sø først kom til senere. Man antager at Arrenæs formentligt betyder næsset i den brune sø.

Flere steder du også kunne være interesseret i at besøge