Esrum Sø af Daniel Overbeck

Esrum Sø

Esrum Sø er Danmarks næstsstørste og mest vandrige sø med en dybde på op til 22 meter. Går du langs søen, vil du ikke være i tvivl om, at fuglelivet på Esrum Sø er mangeartet. Langs søen yngler hvinanden, som tidligere var sjælden ynglefugl i Danmark, i hule træer eller redekasser. Søen emmer af historie og ud over at være nabo til det imponerende barokslot, Fredensborg Slot, er vandet i Esrum sø usædvanligt rent i forhold til mange andre danske søer. Derfor fungerede søen som den kongelige families vaskerisø tilbage i 1700-tallet, men i dag kan det rene vand nøjes med at glæde badegæster.

Bliv inspireret til oplevelser ved Esrum Sø

Esrum Sø rummer et væld af spændende udflugtsmål. Find evt. mere inspiration på Naturstyrelsens naturguide

Esrum Sø_bænk

Kongens Bøge

Midtvejs mellem Esrum og Nødebo finder man Kongens Bøge. Historien knytter sig til en stor bøg som stod frem til 1990 med Kong Frederik d. 7.'s monogram indridset. Kongen holdt af at komme her og fik oprettet en lille pavillon og en anløbsbro. I dag er Kongens Bøge stadig et yndet frokoststed og et trækplaster for mange skovgæster, der fra bådebroen nyder den fine udsigrt over søen eller hygger sig omkring bålet ved den overdækkede bålplads.

Fredensborg Slotshave_Thomas Rahbek

Fredensborg Slotshave

Fredensborg Slotshave er et af Danmarks mest storslåede haveanlæg. Alléer udgår fra slottet i stjerneform og gør det til et centrum, som engang symboliserede den enevældige konges magt. De snorlige alléer skulle demonstrere, at mennesket kontrollerede naturen. Den romantiske stil, som slotshaven blev delvist omlagt til i 1833-1850, ses tydeligt i havens naturprægede skovpartier. De fleste alléer blev dengang fjernet, men i den sidste fjerdedel af 1900-tallet blev de genskabt, så man igen kunne opleve de lange udsigtslinjer mod Esrum Sø.

Esrum Kloster

Esrum Kloster og Møllegård

Nord for Esrum Sø ligger Esrum Kloster og Møllegård. Esrum Kloster er et gammelt cistercienserkloster, der ligger i et landskab med skove og enge. Klosteret blev indviet til Jomfru Maria i 1151. Efter Reformationen overtog Frederik d. 2. klosteret. Han grundlagde bl.a. Danmarks første kongelige stutteri på stedet. Omkring år 1600 etablerede Christian d. 4. en vandmølle syd for klosteret. Møllen er senere brændt, men den nuværende mølle fra midten af 1800-tallet ligger på samme sted. Fra Møllegården er der mulighed for fine ture ned til Esrum Sø og ind i Gribskov.

Fuglelivet på Esrum Sø

Tidligere var hvinanden sjælden som ynglefugl i Danmark, men efter en målrettet opsætning af redekasser, er hvinanden nærmest en karakterfugl for Esrum Sø. Langs søen yngler hvinanden i hule træer og kasser, og er du rigtig heldig, kan du opleve ællingerne hoppe ud af redehullet for en efter en at følge med deres mor ned i vandet, hvor de kan mæske sig i krebsdyr, muslinger og snegle. 

I den sydlige ende af søen er et område afgrænset til fuglereservat. Her er der adgang forbudt for at beskytte de ynglende fugle. Reservatet er særligt kendt for sin skarvkoloni, som ligger ud til Esrum Sø på små landtanger.

Hvinællinger_Per Finn Nielsen

Kong Christian d. 4.'s stutteritid

Søvejen er et godt udgangpunkt for at opleve skoven og søen. Den løber langs Esrum Sø det meste af vejen fra Nødebo til Esrum. Vejen er formentligt anlagt da Kong Christian d. 4. oprettede hegnede stutterivange, hvor hestene græssede om sommeren. Disse vange fik navne som Pibervang, Munkevang og Tumlingevang. Til hver vang hørte en vangemand, som førte opsyn med området og boede i det, der i dag er skovløberhuse. Ved skovsøen græsser igen heste, som holder skoven åben, som den var i tidligere tider.

Flere steder du også kunne være interesseret i at besøge