Gurre Sø og slotsruin

Gurre Sø

Mellem Helsingør og Tikøb ligger Gurre Sø med skov på alle sider. Der er en fint afmærket rute om søen, som kan vandres på et par timer med rigtig mange fine kik til søen og lyden af et rigt fugleliv undervejs. Man kan gå ud på Store Ø, der er forbundet via en bro. Her er der flot overblik over søen. I søen er flere små øer. De sydligste øer huser en stor hættemågekoloni, som sætter sit højlydte præg på søen om foråret. Du kan besøge ruinerne af det før så mægtige Gurre Slot. Her kan man mærke suset fra Atterdag. 

Bliv inspireret til oplevelser ved Gurre Sø

Området omkring Gurre Sø rummer et væld af spændende udflugtsmål. Find evt. mere inspiration på Naturstyrelsens naturguide

Gurre Slotsruin

Gurre Slotsruin

I Gurre Søs sydvestlige ende ligger ruinerne af det før så mægte Gurre Slot, der sandsynligvis blev grundlagt i 1100-tallet. Slottet udgjorde et vigtigt forsvarsanlæg og opholdssted for både Valdemar Atterdag og Margrethe I. Det siges, at Valdemar Atterdag hver nat huserer i Gurre Vang på sin kulsorte hest - som straf fordi han foretrak Gurre frem for Guds himmerige. I dag eksisterer der kun en ruin af det ridligere kongeslot, og stenene fra det forfaldne slot blev bl.a. brugt til at opføre Kronborg i slutningen af 1500-tallet.

Billede på vej

Udflugtsmål på vej

Vi arbejder på sagen. Inden længe åbner vi sløret for endnu et spændende udflugtsmål du kan lægge vejen forbi på din tur.

Billede på vej

Udflugtsmål på vej

Vi arbejder på sagen. Inden længe åbner vi sløret for endnu et spændende udflugtsmål du kan lægge vejen forbi på din tur.

En trist historie om sommerfugle

Tisvilde-området, inklusive Melby Overdrev, har historisk set været et af de mest sommerfuglerige områder i Danmark. Der er fundet op til 70 sommerfuglearter i området. I de seneste 100 år er 27 arter forsvundet fra området, og andre er under pres. Seks af arterne er forsvundet fra Sjælland, mens syv er forsvundet helt fra Danmark. Tisvilde-området er dog stadig et af de mest artsrige områder på øerne. Den smukke sørgekåbe på billedet findes stadig i Tisvilde Hegn.

Sørgekåbe i Asserbo Plantage

Den forsvundne landsby

Ved en lysning inde midt i Tisvilde Hegn støder du på udgravningerne fra den gamle landsby Torup, der blev begravet af sand under den store sandflugt. Egnens historie fortæller om en stor landsby på 16-18 gårde i 1500-tallet, men efterhånden som sandflugten for alvor begyndte at hærge landskabet i slutningen af århundredet forlod beborerne Torup. I 1592 var der kun seks gårde tilbage. Herefter nævnes Torup ikke længere, og byen er fuldkommen forsvundet. Jagten efter den forsvundne landsby satte ind i 1958, da amatørarkæologer søgte efter den, og den blev først fundet igen i 1965. Eftersøgningerne gav resultat, da fosforprøger viste, at man befandt sig i et område, hvor der havde været møddinger. Derefter afslørede udgravninger i perioden 1969-1972 afslørede rester af gammel bebyggelse samt adskillige fund, særligt keramik, som havde afgørende betydning for dateringen. Man fandt endda en mønt fra ca. 1320, der viste, at landsbyen havde været beboet i adskillige hundrede år.

Flere steder du også kunne være interesseret i at besøge