Køer i Hellebæk Kohave

Hellebæk Kohave og Teglstrup Hegn

Teglstrup Hegn, Hellebæk Skov og Hellebæk Kohave udgør et ca. 1.000 hektar stort naturområde med 500 år gamle egetræer, en intakt højmose, et overdrev med græssende køer og dejlige skovsøer. Her er gode muligheder for at opleve skøn og mangfoldig natur.  Det flotte skovområde gemmer på dansk industrihistorie, da der indtil 1870 blev produceret kanoner og geværer til den danske hær. Måske du fornemmer historien, når du passerer vejskiltet Bøssemagergade eller møder den idyllisk beliggende vandmølle Hammermøllen, der i sin tid var fremstillingssted til geværer og i dag kan byde på en kop kaffe.

Bliv inspireret til oplevelser i Teglstrup Hegn og Hellebæk Kohave

Teglstrup Hegn og Hellebæk Kohave rummer et væld af spændende udflugtsmål. Find evt. mere inspiration på Naturstyrelsens naturguide

Hammermøllen af Tine Uffelmann

Hammermøllen

I 1800-tallet var Hellebæk en fabriksby, og Hammermøllen var en del af det store fabrikskompleks Kronborg Geværfabrik. Fabrikken bestod af otte vandmøller, alle drevet af vandet fra Hellebækken. På Hammermøllen blev der blandt andet fremstillet geværer, som blev anvendt i slaget om Dybbøl i 1864. Da Kronborg Geværfabrik lukkede i 1870, overgik Hammermøllen til beboelse. I dag huser Hammermøllen lokalhistorisk arkiv samt café.

Køer i Hellebæk Kohave

Hellebæk Kohave

I Hellebæk Kohave græsser der året rundt 40-50 køer i det smukt kuperede tidligere godslandskab. Kohaven skal udvikle sig til et overdrev, der er en nærringsfattig natur på tør bund med mange forskellige planter. Når køerne græsser, fjernes der næring som giver blomstrende planter en større chance for at vinde frem til gavn for insekter. Hele området er indhegnet, men der er fri adgang for alle gennem de mange låger. Køer er fredelige dyr, så hvis bare du færdes med omtanke for køerne, kan du være helt tryg.

Skidendam: kæruld og tørvemos

Skidendam

Skidendam er en af Danmarks få uberørte højmoser. De fleste andre danske højmoser er blevet udgravet for tørvemos, der blev brugt som brændsel helt op til efterkrigstiden. På højmosens overflade er der både våde lavninger hvor tørvemosset vokser, og tørre tuer hvor der vokser hedelyng, klokkelyng og tyttebær. Andre arter som kan findes på højmoser er bl.a. den sjældne dværgvandnymfe, kæruld og den kødædende plante soldug.

Hængesæk, kødeædende planter og sjældne vandnymfer

Højmoser er sjældne i Danmark, og de fleste er påvirket af dræning og nærringsstoffer. Det er derfor unikt, at der i Teglstrup Hegn ligger en stort set intakt højmose med det lidet charmerende navn Skidendam. På Højmosens tæppe af tørvemos, som kun tilføres regnvand, kan man bl.a. finde tranebær og den kødædende plante rundbladet soldug. I de fleste skove findes også spredte forekomster af andre nærringsfattige naturtyper, bl.a. Fandens Hul, som er en mose med hængesæk. Fandens Hul i Teglstrup Hegn huser som det eneste sted i landet den sjældne og truede dværgvandnymfe.

Dværgvandnymfe i Teglstrup Hegn

Fængende overskrift

Tekst på vej

Flere steder du også kunne være interesseret i at besøge