Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn er en del af Danmarks nye Naturkanon. Området er et af de mest artsige steder i Danmark og rummer Sjællands største hede- og kiltområde og spændende varieret skov. Udover de særlige naturperler byder Tisvilde Hegn også på nogle spændende kulturskatte. Bl.a. en forsvunden landsby dybt inde i skoven og en gammel slotsruin. Fortidens landskab og barkse naturkræfter har også sat sine spor på området, og de træder tydeligt frem, når du bevæger dig ind blandt de krogede træer i Troldeskoven. Skoven der oprindeligt  blev plantet for at stoppe sandflugten.

Bliv inspireret til oplevelser i Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn rummer et væld af spændende udflugtsmål. Find evt. mere inspiration på Naturstyrelsens naturguide

Ryttere på Melby Overdrev

Melby Overdrev

Melby Overdrev er den største hede på Sjælland. Området har været anvendt som skydeterræn i mere end hundrede år, men er siden blevet fredet. Heden på Melby overdrev er et spændende naturområde, fordi det agerer levested for en lang række dyr og planter knyttet til det tørre og sandede liv på heden bl.a. hugorm, sortstrubet bynkefugl og sjældne sommerfugle. Hedelyngen blomstrer i juli, august og september og farver hele området lyslilla.

Troldeskoven på ruten Tisvildevejen

Troldeskoven

Vil du opleve en rigtig troldeskov, så bør du besøge de gamle fyrretræer i Tisvilde Hegn. Der får du næsten fornemmelsen af, at nogen har forhekset skoven med de forvredne træstammer, der vrider og bugter sig langs jorden. De ældste af træerne stammer fra slutningen af 1700-tallet, og historien om den barske natur træder tydeligt frem fra dem. De mærkværdige former skulle skyldes en kombination af vinden og angreb fra fyrviklerlarver.

 

Asserbo Slotsruin

Asserbo Slotsruin

Asserbo Slot ligger i dag som en idyllisk ruin i Asserbo Plantage omgivet af voldgrave. Ruinerne har en lang historie. Omring år 1163 skænkede biskoop Absalon Asserbo til et kloster for munke af karteuserordenen og forskellige adelsfamilier. I begyndelsen af 1600-tallet blev Asserbo opgivet på grund af sandflugten i området, som lagde de omkringliggende landsbyer øde og overlod slottet til stenbrydere.

En trist historie om sommerfugle

Tisvilde-området, inklusive Melby Overdrev, har historisk set været et af de mest sommerfuglerige områder i Danmark. Der er fundet op til 70 sommerfuglearter i området. I de seneste 100 år er 27 arter forsvundet fra området, og andre er under pres. Seks af arterne er forsvundet fra Sjælland, mens syv er forsvundet helt fra Danmark. Tisvilde-området er dog stadig et af de mest artsrige områder på øerne. Den smukke sørgekåbe på billedet findes stadig i Tisvilde Hegn.

Sørgekåbe i Asserbo Plantage

Den forsvundne landsby

Ved en lysning inde midt i Tisvilde Hegn støder du på udgravningerne fra den gamle landsby Torup, der blev begravet af sand under den store sandflugt. Egnens historie fortæller om en stor landsby på 16-18 gårde i 1500-tallet, men efterhånden som sandflugten for alvor begyndte at hærge landskabet i slutningen af århundredet forlod beborerne Torup. I 1592 var der kun seks gårde tilbage. Herefter nævnes Torup ikke længere, og byen er fuldkommen forsvundet. Jagten efter den forsvundne landsby satte ind i 1958, da amatørarkæologer søgte efter den, og den blev først fundet igen i 1965. Eftersøgningerne gav resultat, da fosforprøger viste, at man befandt sig i et område, hvor der havde været møddinger. Derefter afslørede udgravninger i perioden 1969-1972 afslørede rester af gammel bebyggelse samt adskillige fund, særligt keramik, som havde afgørende betydning for dateringen. Man fandt endda en mønt fra ca. 1320, der viste, at landsbyen havde været beboet i adskillige hundrede år.

Flere steder du også kunne være interesseret i at besøge